Държавната дума на РФ и Съветът на федерацията се обявиха за развитието на международното антитерористично сътрудничество

На 20 ноември Държавната дума на РФ и Съветът на федерацията приеха документ, в който се настоява за по-строга наказателна отговорност за извършване на терористични престъпления, както и за развитието на международното сътрудничество в борбата с тероризма, съобщи ТАСС.

Предизвикателство за цивилизацията

„Тероризмът за пореден път обяви война на света. Отправено е предизвикателство към цивилизацията, нашето общество, правата и свободите на човека, включително и на основното право, гарантирано от чл. 20 от Конституцията на РФ – правото на живот“, се казва в документа.

Депутатите отбелязват, че „природата на тероризма е безчовечна; негови жертви стават обикновените беззащитни хора, живеещи мирен живот“. „Терористите не щадят нито жените, нито децата. Те разчитат на страха и паниката, на разделението в обществото, на слабостта на народния дух и държавните институции“, посочват авторите, отбелязвайки, че светът си има работа „със зло, с което не може да се договори и което е недопустимо да умиротвори“.

Затова, подчертават те, както и нацизма, тероризмът, наричан „чумата на XXI в.“, „трябва да бъде унищожен, изтръгнат от корен, а неговите вдъхновители и организатори – осъдени от най-строгия човешки съд“. „Ние трябва заедно да направим всичко възможно, за да няма тероризмът никакви шансове“, пише още в документа.

Да се обединят усилията

Депутатите и сенаторите припомнят последните инициативи на Русия в борбата срещу тероризма, в това число и призива на президента на РФ Владимир Путин от трибуната на Общото събрание на ООН „да бъде създадена истински широка международна антитерористична коалиция“, приетите тази седмица обръщения на Съвета на федерацията и заявлението на Държавната дума.

Участниците в общото събрание също така заявиха необходимост от „установяване на широко международно сътрудничество с всички държави без изключение, както и с организациите и структурите, изразяващи готовност за такова сътрудничество“. За тази цел те обещаха да окажат „максимална подкрепа на руския президент с възможностите на Федералното събрание на законодателно ниво, както и със средства на парламентарната дипломация“.

Освен това, поставено е за задача и „инициирането на съответните решения в международните парламентарни организации, съдействие за създаването на ефективни международни институции за предупреждение и пресичане на дейността на международните терористични структури при безусловната централна роля на ООН и нейната Глобална контратерористична стратегия в този процес“.

Като още една цел е назована и хармонизацията на международното право и националните законодателства в сферата на предупреждението и пресичането на тероризма. „Тероризмът трябва да бъде обявен за престъпление без срок на давност и да се преследва строго във всички държави на планетата“, се подчертава в документа.

Срещу терористите и техните съучастници

Говорейки за противопоставящите се на тероризма „здрави сили“, депутатите се спират на въпроса за съучастието на тероризма, тъй като според тях, „тероризмът – това са не само отряди от терористи и фанатици-самоубийци, но и тяхната мощно икономическа база, разклонена мрежа от информатори, агитатори и вербовчици, най-модерните технологии“.

Те считат за необходимо „да се съдейства на международното сътрудничество и обмена на информация за пресичането на терористичните актове, преследването на терористите и използването на съвместни мерки по отношение на тези, които оказват подкрепа на терористите“. „Доставките на оръжие на терористичните групировки, купуването от тях на суровини и културни ценности – това е съучастие в престъпленията им, което трябва да се наказва не по-малко решително от действията на самите терористи“, убедени са представителите на Федералното събрание на РФ.

Според тях, всички, които се противопоставят на тероризма, „трябва да бъдат по-силни и по-ефективни във всичко – във военната, правоохранителната, политическата, икономическата, хуманитарната и другите сфери“. Тъй като „съвременният международен тероризъм не може и не трябва да се асоциира с някаква религия, националност или етническа група“, дойде моментът „да бъдат оставени настрана въпросите, внасящи разделение в редиците на защитниците на хуманизма и самата човешка цивилизация, да се покаже пример за общонационално единство и сплотеност в борбата с общото предизвикателство“.

Законодателно решение

Депутатите и сенаторите предложиха и комплекс от законодателни мерки, насочени на борбата срещу тероризма.

Сред тях са – по-строга наказателна отговорност за тероризъм и помагачество за него, „включително вербуването, агитацията, пропагандата на методи и практика за тероризъм, както и финансирането и всякаква друга подкрепа на терористичните групировки“. Освен това, заявена е и необходимостта от „засилване на мерките за гарантиране на сигурността на гражданските лица по време на провеждане на масови мероприятия, в транспортните средства и други обществени места, считайки това за абсолютен приоритет при разработването на съответните нормативни актове“.

Още едно предложение се отнася до усъвършенстването на законодателството на РФ и нормите на международното право „в областта на миграционната политика за пресичането на всякакви форми за разпространение на тероризма и международната престъпност“.

В приетия документ се констатира и необходимостта от предприемане – съвместно със субектите на РФ, институциите на гражданското общество, традиционните религии, медиите – на „необходимите мерки за профилактика на религиозната, етническата и други форми на екстремизма, отстраняването на социално-икономическите и идеологическите корени“. „На обществото е необходим устойчив имунитет от терористичната зараза и от всякакви идеи, насочени на разпалване на национална или религиозна омраза, на подкопаване на обществения ред – само тогава всички опити на екстремистите ще бъдат обречени на провал“, поясняват депутатите.

Единството – ключ към успеха

Участниците в събранието подкрепиха решителните мерки, предприети от руския президент „за противодействие на терористичната заплаха в Русия и извън пределите й, включително и военната операция на РФ в Сирийската арабска република“ и посочиха правомерността и обосноваността на предложението на Върховния главнокомандващ „да използва чл. 51 от Устава на ООН, даващ право на държавата на самоотбрана“.

Те също така високо оцениха „самоотвержения труд на правоохранителните органи и специалните служби, резултатите от работата на които позволиха предотвратяването на терористични актове“.

„Няма съмнение в това, че много от тях не са се състояли благодарение на активната позиция на руските граждани“, посочват депутатите, изразявайки вяра в „силата на гражданското общество, силата на народния дух и историческата способност да побеждава“.

„Нашето единство е ключът към общонационалния успех в борбата срещу това зло. Заедно ние ще победим, както са побеждавали нашите отци и деди!“, се посочва в заключение.

Депутатите от Държавната дума и членовете на Съвета на федерацията на съвместно заседание в петък разгледаха въпросите за борбата с тероризма; участие в мероприятието, което се проведе в Колонната зала в Дома на съюзите, приеха също така представители на регионалните законодателни събрания, традиционните конфесии и обществени организации. Окончателното решение бе изготвено от специална работна група, оглавявана от председателя на парламентарната комисия по конституционното законодателство и държавното строителство Владимир Плигин.