Добрите традиции на бригадирското движение в Русия и България

Добрите традиции на бригадирското движение в Русия и България

Публикувано от:

Движението на студентските бригади в Русия има повече от половин век история и през това време е обхванало повече от 18 милиона души.

Това движение даде възможност на младежите да  формират своя характер, да се научат да работят в екип, да придобият нови,  верни приятели, но най – важното- да помогнат на голям брой хора. Днес студентските отряди на Руската Федерация са обединени в младежка обществена организация “Руски Студентски Отряди” (МООО “РСО”), която наброява 240 000 участници от 72 региони на Русия. РСО е най-голямата доброволческа организация на Русия,  която през последните 10 години успешно възражда студентските трудови традиции.

Педагогические, Отряды, Студенческие, Основное, Направление, Студотрядов, Современные, –, Вожатых

През цялата година се развиват  множество дейности. Бойци на РСО помагат на ветерани от Втората Световна война (ремонт на паметници, мемориали). В почти всички региони годината започва с акциите на “Снежен  десант” – той е в помощ на жителите на отдалечените региони на страната. Младежите участват в селскостопанските кампании по събиране на урожая. Важен момент в работата на РСО е  патронаж над детски домове и интернати и училища ,като се организират почиствания и ремонти, провеждане на празници с поднасяне на подаръци за децата.

Педагогические, Отряды, Студенческие, Основное, Направление, Студотрядов, Современные, –, Вожатых

Студентските команди придружават влакове с пътници, извозвани от места с извънредни ситуации и всяка година провеждат акции за почистване на градове и села.

Отряды, Проводников, В, Летнее, Время, Пассажиропоток, Железных, Дорогах, Повышается, Разы, Следовательно, ОАО, «РЖД», Необходимо, Увеличение, Числа, Работников, Помощь, Студенческих, Отрядов, Просто, Незаменима

На този руски полезен опит  и припомняйки си  добрите традиции на бригадирското движение в България в миналото, днес Национално движение Русофили  обръща особено внимание . Обменът на младежки групи за доброволен труд може да бъде полезна форма за междуличностно, професионално и културно общуване между народите на България и Русия. Във връзка с тази идея Национално движение Русофили установи делови контакти и в края на 2014 г. сключи споразумение за сътрудничество с Младежката общоруска обществена организация „Руски студентски отряди” (РСО).

Специализированные, Отряды, Студенческие, –, Сервисные, Студотряды
путинные, Студотряды, Правопорядка, Спасательные, Социальные, Медицинские, Экологические

 

На 14 и 15 септември делегация на РСО посети София, за да обсъди форми на сътрудничество с представители на НД Русофили и да се проучат възможностите за обмен на студентски доброволчески трудови отряди между двете страни. Делегацията на РСО бе в състава на Михаил Кисельов – ръководител на Централния щаб на РСО, Екатерина Красикова – заместник-ръководител на ЦЩ и Дмитрий Парамонов – заместник-ръководител по организационните въпроси на Апарата на ЦЩ. Гостите проведоха редица интересни срещи, в т.ч. в Министерството на младежта и спорта, Университета за национално и световно стопанство, с представители на студентите от Русенския университет „А.Кънчев”.

Според резултатите на съвместния анализ на възможностите, организацията, проблемите и перспективите за бъдещ обмен на студентски групи за доброволен труд между България и Русия, бяха обозначени насоките за по-нататъшна дейност. Работата продължава с съвместните усилия на екипи от двете държави.