Десет най-важни открития на руските учени за 20 години

 

Постсъветската епоха е прието е да се смята за време на дълбока криза в науката, обаче и през 1990-те години и по-късно руските учени постигнаха резултати на световно ниво.

 

Агенция РИА Новости проведе в чест на Деня на руската наука мащабно запитване на експерти и състави списък на найважните и най-ярките открития, направени от руските учени за последните 20 години. Този списък не пъле, в него не влизат много открития, но той представя мащабите на извършеното от постсъветската наука.

 

Свръхтежки елементи

 

От 2000 до 2010 година физиците от лабораторията Фльоров в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна за първи път ситезираха шестте най-тежки елементи с атомни номера от  113 до 118.Два от тях вече официално са признати от Международния съюз по чиста и приложна химия (ИЮПАК) и са получили имена – фльоровий(114) и ливерморий (116).

 

Екзаватни лазери

 

В Русия е създадена технология, която позволява да се получи най-мощното светлинно излъчване на Земята. През 2006 година в Института по приложна физика на РАН в Нижни Новгород е била построена установка РЕАRL (PEtawatt pARametric Laser), на основата на технология за параметрично усилване на светлината в нелинейно оптични кристали. Тази установка генерира импулс с мощност 0,56 петават, което стотици пъти превъзхожада мощността на всички електростанции на Земята.

 

Свръхмощни магнитни полета

 

Физиците от руския ядрен център в Саров, под ръководството на Александър Павловски в началото на 1990-те години са разработили метод за получаване на мощни магнитни полета. С помощта на такива магнитни полета може да се изследва поведението на веществата в екстремални условия, в частност, поведението на свръхпроводниците.

 

Нефтът и газът няма да се изчерпат

 

Пресата и еколозите редовно ни напомнят, че запасите от нефт и газ скоро – след 70-100 години ще свършат и това можв да доведе до колапс на съвременната цивилизация. Чрез експерименти и теоретични разчети руските учени от Университета по нефт и газ Губкин твърдят, че нефтът и газът могат да се формират не в резултат на разлагане на органични вещества, а на абиогенен (небиологичен) принцип. Те са установили, че в горната мантия на Земята, на дълбочина 100-150 километра, съществуват условия за синтез на сложни въглеводородни системи.

 

Езеро Восток

 

На руските учени принадлежи, възможно, последното крупно географско откритие на Земята – намиращото се под леда езеро Восток в Антарктида. През 1996 година, съвместно с британските си колеги, те го откриват с помощта на сеизмично сондиране и радарно наблюдение.

 

През 2012година руските полярници успяват за първи път да проникнат в това реликтово езеро, което е било изолирано от външния свят преди около 1 милион години.

 

Мамути— современници на древните гърци

 

Мамутите са били съвременници на критската цивилизация и са изчезнали в исторически времена, а не в каменната ера, както се смяташе досега.През 1993г Сергей Вартанян и неговите колеги открили останки на мамути джуджета на остров Врангел. Радиовъглеродната датировка с участието на специалисти от Петербургския университет показва, че мамутите са обитавали на този остров 2000 години преди нашата ера, а не както се е смятало, че последните мамути са живели на Таймир преди 10000 години.

 

Трети вид хора

 

Работата на сибирските археолози под ръководството на академик Анатолий Деревянко е позволила да се открие нов, трети вид човешки същества. До сега на учените им е било известно за два висши вида древни хора – кроманьонци и неандерталци. През 2010 година, изследването на ДНК от намерените кости в Денисовата пещера на Алтай е показало, че преди 40 000 години в Евразия е живял трети вид, наречен денисовец.

 

Метан и вода на Марс

 

През 1999 година Владимир Краснопольски от  МФТИ и неговите колеги с помощта на инфрачервен спектрометър, монтиран на хавайския телескоп CFHT, за първи път регистрирали линии на поглъщане на метана на Марс. Руският прибор ХЕНД на борда на апарата „Марс-Одисей“, създаден под ръководството на с Игор Митрофанов от  Института за космически изследования на РАН, за първи път покаюзал, че на полюсите на Марс съществуват огромни запаси от подповърхностен воден лед.

 

Следи на миграции в митовете

 

Генетичните изследвания в последните години са позволили на учените да узнаят за разселването и маршрутите на миграция на хората на земята. Руският историк и антрополог Юрий Берьозкин показва, че не по-малко впечатляващи резултати могат да се получат, изучавайки фолклорно-митологични текстове. Той доказва, че съществуват устойчиви съвпадения на определени митологични мотиви в отделни региони, които корелират с преместванията на най-древните първобитни племена, което се потвърждава от археологията и генетиката.

 

Задачата на хилядолетието

 

Руският математик Григорий Перелман през 2002 година доказа хипотезата на Пуанкаре – една от седемте „задачи на хилядолетието“ от списъка на Математическия институт Клея – триизмерен обект без проходни отвори топологически е еквивалентен на сфера.

 

 

 .

error: Съдържанието ни е авторско!