Десетилетие на науката и технологиите 2022 – 2031

Уважаеми колеги и приятели,

В съответствие с Указа на Президента на Руската федерация от 25 април 2022 г. № 231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий»,

в Русия десетилетието от 2022 до 2031 год. е обявено за Десетилетие на науката и технологиите. Една от  задачите на десетилетието е привличането на талантливи младежи в сферата на изследванията и иновациите. Основно мероприятие за годината е IV Конгрес на младите учени, предвиден за  20-22 ноември 2024 г. на федералната територия «Сириус». В рамките на Конгреса ще се организират изложби на руските научни достижения, кръгли маси, сесии, дискусии и обсъждания по различни теми на научноизследователската дейност.

За участниците в Конгреса е предвидено заплащане на хотел и храна за сметка на Фонд «Росконгресс», а транспортните разходи са за сметка на самите участници.

Моля да информирате за това заинтересованата аудитория (магистри, аспиранти и високо-квалифицирани специалисти до 39 год.) и, при възможност, да предложите чрез РКИЦ (Руски дом – София)  кандидати за участие от българска страна. Срокът за предложенията е 25 юни.

Писмото- покана на руската страна е подписано от Началника на Управлението за образование и наука на Россътрудничество В.И. Зайчиков.

10.06.2024 г. / Уляна Пачева

За контакти:

Руски дом – София

Уляна Пачева, GSM: 0878 797 789

error: Съдържанието ни е авторско!