Делова среща с предстaвители на Посолството на Русия

На 27 юни от 16:00 ч. в офиса на Национално Движение Русофили  се проведе делова среща на  ръководството на Движението  с  полк. Василий Владимирович Сазанович – старши помощник на Военното аташе и полк. Максим Викторович Чередниченко – помощник на Военното аташе към Посолството на Руската Федерация в София, за обсъждане на  съвместната работа, свързана с поддържането и съхранението на руските паметници в България.

Беше обсъдена Програмата на Направление „Памет”  за изработване на паметни знаци, във връзка със събития и лица от историята на двете страни, възможността за отпечатване на второ издание на Албума с паметниците  Съветската Армия в България. Особено внимание се обърна на незадоволителното състояние на Паметника – костница на бул. „Черни връх” в София и мерките за неговото възстановяване.

Василий Владимирович  предложи домакинството при посещението в България на победителите в Конкурса „История на моето отечество” да се споделя между Национално Движение Русофили и Посолството на РФ в София.

20170627_160929 - Copy

Николай Малинов връчи почетен знак на полк. Чередниченко, във връзка с окончателното му отпътуване от България, от Емил Миланов – Председател на МСлО „Перун 2000” и секретар на НС на НДРусофили  Максим Викторович получи Поздравителен адрес, Грамота за приноса му в развитието на славянофилството, печат и членска карта на МСлО „Перун 2000“  и  подаръци от присъстващите.