Да си поговорим на руски език

Събеседник – Вениамин Каганов

Днес на руски език говорят 260 милиона души в света. През 90-те години на миналия век тези хора бяха 380 милиона. Руският език сега е на 5-6 място по разпространеност. Това е основен език за международни контакти в централна Евразия, в Източна Европа и в страните от бившия Съветски съюз. Руският език е един от работните езици на ООН. Той е най-разпространеният от славянските езици и от езиците в Европа – както географски, така и по броя на хората, за които този език е роден. Заема четвърто място сред най-често превежданите езици и седмо място сред онези езици, на които се превежда по-голямата част от книгите. През 2013 година руският език излезе на второ място сред най-популярните езици на интернет.
Вениамин Шаевич, броят на хората, които говорят на руски език след разпада на Съветския съюз рязко намаля. Великият и могъщ руски език стана чужд език. Как да се възвърне интересът към него?
Намаляването на интереса към нашия език за сметка на страните от постсъветското пространство и страните от социалистическия лагер, разбира се, се усещаше преди всичко през деветдесетте години. Сменяше се държавният строй, икономическите приоритети, в съответствие с това се сменяше и мотивацията при изучаването на езиците.
Сега вече се наблюдава друга картина. За мнозина руският език стана необходим при решаване на някои задачи, свързани с комуникациите между хората и с трудовата им дейност. И в постсъветското пространство тези хора стават все повече.
Интерес към руския език проявяват и европейците. Те го изучават като втори, трети или даже четвърти чужд език – за да бъдат по-конкурентноспособни на пазара на труда. Това сега не е рядко явление.
В целия свят любителите на изкуството изучават руски език, за да могат да прочетат в оригинал Пушкин, Достоевски, Гогол. Забелязахте ли, че откриването на Олимпийските игри започна с руската азбука. Това показва много неща. Всяка буква е едно значение. Не напразно наричат руския език велик и могъщ. Той обединява поколенията наши съотечественици чрез общата история и общите традиции. Руският език е един от най-богатите езици в света. И той е необикновено красив език.
Къде в чужбина може да се научи руски език? В руските училища? Или с частни учители?
Министерството на образованието и науката дава старт на голям проект, свързан с интернет-обучението по руски език, който се координира от Държавния институт по руски език „А.С. Пушкин“. В проекта участват повече от 20 университети, а към края на годината техният брой ще се увеличи почти три пъти. Целта му е да се създадат качествени интернет-ресурси за обучението.Те ще позволят на всеки един – дете или възрастен човек – да научи руски език посредством тази дистанционна форма. Това може да стане както самостоятелно, така и в група, която общува помежду си в интернета. В този дистанционен режим ще може да се избере и индивидуално обучение с индивидуален преподавател. С една дума, ще бъдат предложени различни варианти.
През следващата учебна година планираме да открием виртуално училище от 1 до 11 клас за онези деца, които искат да получат общо образование на руски език. Имаме вече определен опит в тази насока. В Русия вече работят такива дистанционни училища за деца с ограничени възможности, и в тях се учат повече от 30 хиляди деца. Това не е трудно технологически, но трябва да се вземе под внимание броят на обучаваните. Едно е да учиш няколко хиляди души, а съвсем друго – милиони. Новият ресурс за това обучение ще бъде готов през тази година и ще бъда изпробван.
Освен това в рамките на проекта ще бъде създадена мрежа под егидата на института „Пушкин“, която ще се опира на културните и образователните институции както в Русия, така и в чужбина.

Но нали проектът съвсем не е създаден за учениците, а по-скоро за онези студенти, които нямат средства да постъпят в някой престижен университет и на живо да слушат лекциите на преподавателите.
Нашите дистанционни ресурси ще бъдат достъпни за всички. Те ще дадат допълнителни възможности за образование на деца и възрастни. Някой ще търси в тях лекции по термодинамика, някой ще пожелае да чуе лекциите на университетските историци, някой ще влезе в мрежата да учи руски език, за да издържи тестовете за постъпване на работа.
И безплатна ли ще бъде цялата тази информация?
Безплатни ще бъдат курсовете за самостоятелно изучаване на руски език, уроците от общообразователната програма, много програми за допълнително образование за деца и възрастни.
Ако някой иска да получи сертификат или да изучи език не на базово ниво, а по-задълбочено, ще се наложи да плаща.Така се прави в целия свят.
Ние предлагаме повече от 500 различни курсове, в това число биология, програмиране, бизнес, хуманитарни и социални науки. В тях се записват около един милион души всяка година. Редица руски университети са качили вече на сайта на този проект програмите си.Те ще бъдат и повече, и качеството им ще е по-добро. Освен това ще се появят и руски програми, които,убеден съм, с времето ще започнат да се конкурират с водещите световни проекти.
Колко руски училища са открити сега в чужбина?
Общо в света има 7200 училища, които водят обучението си на руски език. Голяма част от тях се намират в Белорусия, Казахстан, има такива училища в Украйна. Много от тях са създадени доста отдавна, и те там се търсят и работят успешно.
Напоследък започнаха да се откриват нови училища, в които се преподава руски език, при това сред тях има и частни училища. Това стана възможно поради търсенето на такъв вид платено обучение. Много родители искат децата им да знаят руски език и са готови да плащат за това.
Тези частни училища в страните от ОНД ли са или в Европа?
В Европа, както впрочем и в другите по-далечни страни, има много неделни училища и различни курсове. Училищата, които обучават в съответствие с руските образователни стандарти, като правило, работят само към посолствата.
Но има възможности и за създаване на училища с компоненти от руската образователна система. Сферата на образованието в Европа е подчинена на местните власти и всички новости в нея трябва строго да съответстват на местните закони. А те се отнасят към чуждите училища различно. При откриването на училища или програми на руски език се налага всеки въпрос да се решава индивидуално. Същото нещо става, между другото, и у нас.
Заедно с колегите от Россътрудничество ние ще помагаме и ще съдействаме за разкриването на нови руски училища, за да се запази руския език у нашите съотечественици. Ние при това разбираме, че те ще искат децата им да се учат в такива училища, където освен руския език се преподават английски, немски и френски език. Между другото, наскоро бяха издадени учебници за деца, които говорят едновременно на двата езика – немски и руски.
Това са много интересни книги, но техния път до училището е доста труден. Първо трябва учебниците да се прекарат през границата и да се плати доста голямо мито, след това да се получи разрешение за тяхното използване. Всяка страна и всеки регион си имат свои изисквания към учебниците и е доста трудно да се вземат под внимание всички тези нюанси. Въпреки това ние поетапно снабдяваме училищата в чужбина с учебни пособия.
За съжаление, не успяваме да задоволим все по-нарастващото търсене. Но ще повторя пак, че ние работим по този въпрос заедно с Россътрудничество и с фонда „Русский мир“.
Ще се запазят ли квотите за чуждите студенти? Може би си струва да се увеличат?
В момента в Русия на държавна издръжка, за сметка на университета или за своя сметка се учат 125 хиляди чуждестранни студенти. Ако включим в сметката четирите славянски университети и руските програми в другите чужди университети, ще излезе, че сега образование на руски език получават около 250 хиляди души.
От 1 септември 2014 година броят на квотите за чуждестранни студенти е увеличено от 10 на 15 хиляди.За обучението на тези студенти ще плати федералния бюджет. Освен това тези студенти ще получават стипендии за сметка на руския бюджет.
А как още може да се повиши привлекателността и достъпа до висшето образование на руски език? За да могат да се учат не 250 хиляди, а, да кажем 350 хиляди души?
Образование на руски език ще получат онези, които знаят руски език. Една от важните ни задачи е по-нататъшното развитие на центровете за тестиране в чужбина.
Сега тестирането може да се извършва от 380 организации, както в Русия, така и в чужбина, но с всяка година те ще стават все повече. Това значи, че кандидат-студентът в момента на постъпването си в университета вече ще е научил добре езика и няма да му се налага да губи цяла година в подготвителния факултет на вуза.

„Миналата година руският език излезе на второ място сред най-популярните езици на интернет“

На гости в „Руски дневник“ е заместник-министърът на образованието и науката на Русия

Записа Ирина Ивойлова
РУСКИ ДНЕВНИК

error: Съдържанието ни е авторско!