Гришо: когато Шарапова се прибере вкъщи, става Мария

Гришо: когато Шарапова се прибере вкъщи, става Мария

Публикувано от:

След побе­дата на тур­нира по тенис в Лон­дон българ­ският тени­сист Григор Димит­ров раз­каза, че отноше­ни­ята с Мария Шарапова му помагат да се чув­ства по-​уверен на корта: „Мария е неве­ро­ятно момиче. Тя ме под­крепя в продълже­ние на цялата година. Надя­вам се, че тя не за после­ден път е на три­бу­ните да ме под­крепя. Когато Мария е в моя щаб, това без­условно ми помага. Тя е голяма шампи­онка и аз се научих на много неща от нея.”

Съв­сем наскоро стана известно, че Григор и Мария ще участват в тур­нира на сме­сени двойки в Уим­бъл­дън. В интервю пред в. „Експрес” Гришо комен­тира друга влю­бена двойка, която е играла заедно в тур­нира — шампи­о­ните от 1974 г. Джими Конърс и Крис Евърт: „Далеч сме от този момент и двамата да сме шампи­они, но меч­таем. Уча­сти­ето в тур­нира на сме­се­ните двойки е нещо ново, а аз оби­чам пре­диз­ви­ка­тел­ствата. Вече съм бил шампион на „Уим­бъл­дън”, макар и за юноши през 2008 г. и оттогава меч­тая отново да вдигна трофея.”

Бълга­ринът бе попи­тан дали пре­ка­ле­ната амбиция в спорта няма да попречи на връз­ката му подобно на гол­фъра Рори Макълрой и тени­нист­ката Каро­лине Воз­нацки, които се раз­де­лиха дни преди сват­бата си. Гришо отвърна: „Съжа­ля­вам за това, което им се случи. подобни неща са част от играта, а когато и двамата са изцяло отда­дени на спорта, другото страда. Аз не съм от тези, които се при­емат много насе­ри­о­зно. Стъп­вам здраво на земята и извест­но­стта не ми пречи.”

Григор Димит­ров каза още, че и сла­вата, която пре­следва при­я­тел­ката му Мария Шарапова, не е про­блем за него: „Когато участва в реклами или играе на корта тя е Шарапова. Когато се при­бере у дома обаче за мен е Мария. Харе­сва ми, че сме раз­лични, когато сме извън корта.”