Глобалната икономика се променя в съответствие с климата

Глобалната икономика се променя в съответствие с климата

Публикувано от:

На фона на поредните природни аномалии в Северна Америка и някои други региони на планетата международната преса отново заговори за последствията от онези климатични промени, с които се сблъсква човешката цивилизация.

Общото мнение на експертите е твърде тревожно: климатичните промени излизат от научните рамки, стават въпрос от първостепенно държавно значение.

Проблемът вече не е в това дали има затопляне или застудяване и дори не е вече в степента на вина на човечеството. Дискусията премина в предметната плоскост, теорията отстъпи място на практиката, стратегията – на тактическия избор. И се оказа, че влиянието на климата върху реалната икономика не е еднозначно. От всичко, грубо казано, може да се извлече изгода, смята експертът Константин Симонов:

– Що се отнася до влиянието върху аномалиите в икономиката, и то не е еднозначно. Разбира се, ние виждаме негативните моменти. Природните катаклизми парализират икономическата дейност. Но винаги има и позитивни моменти. Да речем, заради студовете Европа изразходва повече енергоносители. Цените на природния газ се увеличават. А кой печели от това? – производителят и продавачът, т.е. и Русия в това число.

Според експертите бизнесът трябва да разглежда климатичните промени като фактор в конкурентната борба. Доколкото тези процеси ще предизвикат мащабен предел на пазарите, в който ще бъдат въвлечени всички без изключение: селското стопанство, застраховането, транспортът, строителството, почивката, имотите, търсенето на енергоресурси, производството на храни, здравеопазването, добивът на минерали и дори финансите. Коментира икономистът Александър Абрамов:

– Преди всичко ще спечелят онези сфери, които са свързани с разработването на алтернативни източници на енергия. Потенциално най-силно може да бъде засегнат добивът на въглища и нефт, в по-малка степен добивът на газ. Обратно, добивът на газ може да се окаже в привилегировано положение. Ще бъдат засегнати онези производства, които се смятат за замърсяващи. Например големите технологични комбинати. Т.е. могат да пострадат всички онези, които изхвърлят много въглероден двуокис в атмосферата. И онези, които не могат да се впишат в новите технологии.

Глобалните климатични промени вече се отразяват на световната икономика. И ако негативната тенденция се запази, в бъдеще ще очакваме по-чувствителни сътресения. Впрочем съществува мнение, че такава нестабилност стимулира научно-техническия прогрес.

 .