Главните тайни на кирилицата

Славянската азбука и до днес е основна азбука за повече от сто езика по света. Свикнали сме с кирилицата, но тя до ден днешен пази много тайни.

Старобългарската азбука може да се раздели на три части: «висока», «низка» и «божествена». Първата от тях по името на буквите носи в себе си определено смислово послание; втората на обратно: имената на тези букви – срички, често са неприятни за слуха, третата – божествените символи в средата на азбуката – най-загадъчната от тайните.

Сакралната геометрия

kir2

Изписването на славянските букви вече крие в себе си загадка. Първичните буквени обозначения се състоят от геометрични фигури: кръгове, триъгълници, кръстове. Зад тях е скрит сакрален смисъл – символ на вечността, Троицата, Христос.

Изследователите на старобългарската азбука са установили, че в буквата «Ч» е скрит символът на чашата за причастие, в «Х» – кръста на Андрей Първозванни, в «Тита»  – ковчегът на спасението. Така азбуката рисува символичната картина на християнския свят.

Тайнописът

kir3

Редица учени смятат, че първата славянска азбука е била тайнопис и е представлявала сложна логико-математическа система. Освен това, съществува версия, че Кирил и Методи са създавали азбуката като цялостно изобретение, а не като творение, което се е формирало на части с добавяне на нови буквени форми. Така кирилицата таи в себе си трактовката на устройството на света, където всяка буква има смисъл и се разшифрова като Аз Бога Ведаю, Глаголя Добро, что Есть Жизнь…Ако се вмъкне кирилицата в квадрат 7 на 7, то тя може да се чете в произволен ред, като се откриват все нови и нови смисли.

Буквените числа

kir4

Буквените обозначения са се използвали и като числа – и тук намираме нови загадки. Защо Аз е равно на единица, а Буки няма число? Редът на първите числа е последователен, но девятката е в края на азбуката. Не може да се предполага, че такава хаотичност е случайна, нали Свети Кирил внимателно е обмислял сакралните значения на своето творение. За превръщането на буквата в число над нея се слагал специален знак – титла, смисълът на който може да се приравни към нимбата.

Шифърът на устройството на света

kir5

Връзката числа-букви е имала своите тълкования. Така през Средновековието са изчислявали значението на думата, събирайки числовите значения на буквите, за да открият в тях нов смисъл. Например, за число на Христос се смята 888, такъв е сборът от числа-букви в името на Исус в гръцкия. Затова тези, които се обръщат към старобългарската азбука се блъскат над загадката с числовото обозначение на буквите, търсейки в древната азбука шифъра на цялото устройство на света: от сътворението до страшния съд.

Загадъчните букви

kir6

Повечето славянски азбуки имат гръцки произход. Но има букви с доста загадъчен генезис: например, Ц и Ш. Учените до ден днешен не могат да установят, откъде са ги заимствали създателите на славянската азбука – букви с подобно изписване има в етиопското и арамейското писма, но те звучат по съвсем различен начин.

Природата на духа

kir7

Смята се, че ивритът, гръцкият и латинският са въплътили в себе си природата на нещата. «Бащите» на кирилицата, светите Кирил и Методий, създавайки новата писменост, са се опитали да предадат с нейна помощ природата на духа. Може би, затова в света няма нито една «кирилическа» страна, в която да управляват прагматизмът или икономическото съзнание?

Автор: Кириллица | 2015-10-20 23:42:39

http://cyrillitsa.ru/past/22791-glavnye-tayny-kirillicy.html

error: Съдържанието ни е авторско!