В Четвърти енергоблок на Ростовската АЕЦ започна подготовката за горещата обкатка на реактора

 

 В изграждащия се Четвърти енергоблок на Ростовската АЕЦ започна подготовката за горещата обкатка на реактора. Специалистите вече приключиха с хидравличните тестове за здравина и плътност на оборудването на тръбопроводите на първи и втори контур и започват тестовете на реакторната установка при горещи параметри. В близките дни ще започнат изпитанията на херметичната обвивка за херметичност и плътност. Тази много сложна технологична операция предвижда проверка на техническото състояние на конструкцията и системите на херметичните ограждения на реакторното отделение с вътрешно налягане от 4,6 кг. на кв. см. Освен това на строителната площадка се провеждат активни подготвителни дейности за началото на високоволтовите тестове на електрооборудването на  охладителната кула. За задвижване на двигателите на помпите на кулата на празен ход, строителите ще осигурят напрежение от 6 кВ.

 „Ние пристъпихме към основния етап на подготовката на енергоблока към физическо стартиране“, отбеляза директорът по строителството на Ростовската АЕЦ от Групата компании АСЕ Алексей Кононенко. „Според програмата за подготовка в енергоблока в момента се провеждат дейностите по въвеждане в експлоатация, в които са ангажирани всички участници в проекта – поръчителят, основният изпълнител и монтьорите“.

„Подготовката към горещата обкатка се провежда по най-стриктен начин с голямо внимание“, подчерта генералният директор на „Концерн Росенергоатом“ Андрей Петров. „Сега е необходимо да се осигури монтажната готовност на всички системи и помещения, задействани в горещата обкатка, за да може тя да бъде започната според установените срокове“.

Провеждането на горещите изпитания на реакторната установка е предвидено за август-септември 2017 г. Тези тестове представляват постигане на параметри в реактора, които са идентични с работните.

356

Справка:

Групата компании АSE е създадена при формиране на инженеринговото подразделение на руската държавна корпорация „Росатом“ чрез обединяване на четири водещи компании от отрасъла – АО ИК „АСЕ“, АО „Атомстройекспорт“, АО„Атоменергопроект“ и АО „АТОМПРОЕКТ“.

АSE е един от лидерите в световния ядрен инженерингов бизнес, като заема 31% от световния пазар за изграждане на АЕЦ. Представителствата и оперативните офиси на АSE действат на територията на 15 държави в света. Почти 80% от поръчковия портфейл на компанията идва от проекти зад граница.

Освен това, АSE реализира проекти за строителството на обекти за третиране на радиоактивни ядрени отпадъци и отработено ядрено гориво, обекти в сферата на топлоенергетиката и оказва пълния спектър от услуги за договори за инженеринг, реализация и строителство, управление на проекти и услуги за всякакви сложни инженерни обекти.

АSE разработва и активно внедрява иновационна система за управление на проекти за изграждане на сложни инженерни обекти – Multi-D, която позволява по-ефективно да се управляват параметри като бюджет, срокове, качество. Компанията се ръководи от доктора на икономическите науки Валерий Лимаренко.