В Русия оценяват икономиката от Космоса

В Русия оценяват икономиката от Космоса

Публикувано от:

Сателитни снимки позволяват да се компенсира неточността на статистиката

Следят добива на нефт, дават прогнози за цената на барела

Може да звучи невероятно, но руснаците вече умеят да проучват и оценяват икономическия статус от Космоса. И това е самата реалност, а не филм с фантастичен сюжет. Руската компания “Совзонд” е представила нова технология за оценка на икономиката на различни страни по света на базата на експертен анализ на снимки, направени от Космоса. Фотосите от Вселената са в доста големи обеми, правени по различно време с представената съвършена технология, пише вестник “Известия”. Сравнението на космическите снимки

позволява да се направи оценка на промишленото и жилищно строителство, на сеченето на горите, усвояването на селскостопанските площи

и обработването на земята и нивите. Фотосите позволяват да се направи подробно проучване на териториите, от които се добиват полезни изкопаеми. Снимките предоставят подробен анализ на развитието на транспортната и пътната инфраструктура в страните, пояснява изданието. Снимката на земната повърхност от Космоса позволява да се компенсира неточността, допусната при изготвяне на официалната статистика на редица държави, които невинаги са достъпни, където има военни конфликти. В някои държави статистиката нарочно се изопачава и се подават неверни данни с една или друга цел, обяснява заместник-директорът на “Совзонд” Милана Елердова. За сметка на това пък снимките, направени с най-модерна технология от Космоса, са винаги и по всяко време обективни, актуални и са приспособени към автоматизирана обработка, позволяваща да се получи унифициран и обективен краен резултат. Например с помощта на получената информация за темпото на увеличаване на строителните площи с многоетажни и нискоетажни жилищни сгради в произволно взета страна и град

може да се изчисли количеството на жителите

След направените детайлни проучвания експертите могат да изнесат данните и изводите за динамиката на обслужващата инфраструктура, както и за това дали е достатъчна или недостатъчна транспортната, енергетичната и информационната мрежа в изследвания район. По фотосите от космоса също така учените могат да определят дали населението е обезпечено с достатъчни водни и рекреационни ресурси. Възможно е да се определи и степента на натоварване на съответните площи. По същия начин, с помощта на снимките от Космоса може изключително обективно да се определят тенденциите на увеличаване и намаляване на площите, където се добива нефт, както и количествата на отделните разпръснати платформи за нефтодобив в някои страни износителки на петрол. С помощта на новата технология е възможно дори да се прогнозира стойността на барела в перспектива.

Създадената от компанията “Совзонд” система World Evolution оперира дори със снимките от повърхността на планетата Земя, направени от 1980 година насам. По думите на зам. генералния директор Милана Елердова

сървърът съдържа информация за цялата територия на Русия, а това са повече от 17 милиона квадратни километра

И отчита измененията на социално-икономическата структура на Руската Федерация за периода 2000-2014 г. “За създаването на продукт за анализ на територията на целия свят ние планираме да привлечем инвеститори. Защото в този случай вече става дума за колосален обем от данни – десетки петабайти – и съответно за глобални изчислителни възможности”, поясни Елердова. По думите й от тази услуга се интересуват доста чуждестранни партньори и инвеститори, но компанията предпочита да привлече за основни партньори руски фирми. Най-интересното е, че новосъздадената програма за космически отчет на икономиките позволява да се изобразяват резултатите както на естествените, така и на техногенните процеси, протичащи от началото на века до ден днешен. От юли 2016 година услугата е достъпна за интернет потребителите в режим онлайн.

Автор: Оля Ал Ахмед, в. Стандарт