В Давос обсъдили предимствата на руските региони

В Давос обсъдили предимствата на руските региони

Публикувано от:

На Световния икономически форум в Давос се състояло обсъждане на перспективите на руската икономика. Участниците в дискусията отбелязали, че в Русия се формира група региони-лидери, които с успехите си дават принос не само в икономиката на цялата страна, но и могат да бъдат пример за други субекти на федерацията.

Регионите – това са източник на икономическия ръст на Русия, заяви по време на дискусиите в Давос ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев. Според него, сега вече около половината сделки на фонда стават именно в регионите и този дял само ще се увеличава. В навечерието на дискусиите експерти на Световния икономически форум публикуваха специален доклад, в който причислили към регионите-лидери Северна Осетия, Мордовия, Ростовска и Калужка области, а също Татарстан. За последната република отделно се изказал ръководителят на руската делегация в Давос – вице-премиерът Аркадий Дворкович. Според него, именно Татарстан може да се посочи като пример на сътрудничество на бизнеса в лицето на един от лидерите на автомобилостроенето – КамАз”, на държавата в лицето на държавната корпорация „Външноикономическа банка”, която финансира инвестиционни проекти, и властите на региона, които създават благоприятни условия за бизнеса. Ръководителят на „Външоикономическа банка” Владимир Дмитриев от своя страна уверил, че този институт за развитие и в бъдеще със цялата сериозност ще се отнася към регионалните инвестиционни проекти:

– Главната задача е да не се намаляват темповете, да се увеличава кредитния портфейл, да се финансира реалния сектор на нашата икономика. Сериозни предизвикателства стоят по подкрепата на дребното и средното предприемачество. Тук вече работят механизми за предоставяне на гаранции по кредитите. Кредитните ресурси също ще се насочват в увеличаващ се обем за подкрепа на дребния и средния бизнес чрез кредитиране от регионалните банки. Ние изпратихме в правителството предложение по комплексната система на проектите в моноградовете. На базата на дъщерната организация на „Външноикономическа банка” – „ВИБ-Капитал”, е създаден проектен офис и екипът е готов да реализира проекти, които биха позволили да се активизира икономиката на такива градове.

Сега държавата поставя акцент на развитието на Далечния изток. Така например, властите на Приморието вече предоставиха предложенията си по 12 територии на края, които ще се използват за създаване на зони на изпреварващо икономическо развитие. Инвеститорите също ще получат там данъчни привилегии и ще могат да разчитат на пълната подкрепа от страна на властите, които ще създават необходимата инфраструктура за бизнеса и цяла мрежа от институти, призвани да помагат да предприемачите. Чуждестранните инвеститори вече влагат милиарди долари в създаването на развлекателна зона в Приморието, с участието на чужденци се развива корабостроенето и производството на коли.

.