????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Възможностите за засилване на сътрудничеството между България и Русия бяха обсъдени на работна среща между съпредседателите на Междуправителствената комисия

Публикувано от:

Възможности за увеличаване на стокообмена и развитието на икономическите връзки в двустранните отношения с Русия бяха обсъдени на среща на Съпредседателите на българо-руската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, която се проведе във Варна, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката.

От българска страна участие взеха министърът на енергетиката Теменужка Петкова и зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, а от руска – първият заместник-министър на правосъдието на Руската федерация Сергей Герасимов. В делегациите на двете страни бяха включени представители на държавната власт и на участващи в двустранните отношения компании.
Целта на срещата е да активизира работата на Междуправителствената комисия и да развие взетите решения по време на 15-тата сесия, състояла се през януари в гр. София.
„Вярвам, че проведената конструктивна дискусия и направените предложения, както от българска, така и от руска страна, ще спомогнат за развитието на пълния потенциал на двустранните ни отношения“, заяви зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева по време на срещата. Сред приоритетните области в двустранните отношения с Русия бяха отбелязани търговско-икономическото, инвестиционното и регионално сътрудничество, както и сътрудничеството по линия на малките и средни предприятия, енергетика, туризъм, строителство, селско стопанство, информационно-комуникационни технологии, транспорт, корабостроене и кораборемонт, наука и образование.
“Ние сме заинтересовани да възстановим обемите на двустранното икономическо сътрудничество и в частност стокообмена с Руската федерация”, отбеляза заместник-министър Везиева. По нейни думи, проведените в рамките на срещата дискусии, са допринесли за набелязването на конкретни мерки за разширяване на търговско-икономическите връзки между двете страни. Приоритетни области за увеличаване на износа на български стоки са хранително-вкусовата промишленост, електроника, металообработване, шивашка промишленост. Зам.-министърът на икономиката изтъкна, че активното участие на регионите в двустранното сътрудничество създава възможности за развитие на търговията и добри перспективи за развитие на стокообмена.
Везиева посочи, че от българска страна се изразява загриженост от спада в двустранната търговия. „Бихме желали да бъдат възстановени количествата доставяни български изделия, които са добре познати на руския пазар, от следните стокови групи: медикаменти, оборудване за строителството, арматурни артикули, части за автомобили, парфюмерия, козметика и др.
Ръководителят на руската делегация Герасимов отбеляза: “ По време на срещата детайлно обсъдихме хода на изпълнението на решенията от 15-то заседание на Междуправителствената комисия, също и резултатите от проведените през този период заседания на шестте работни групи на Комисията, както и дискусиите на експертите по основните за двустранното сътрудничество въпроси: енергетика, автомобилно и корабостроене, селско стопанство и образование”.
Министър Петкова благодари на съпредседателя от руска страна г-н Герасимов за успешното сътрудничество между двете страни в областта на газовия и нефтения отрасъл, атомната и електроенергетиката. Руската страна е един от основните доставчици на енергийни ресурси за България. По думите й, благодарение на добрата съвместна работа между български и руски компании, приблизително 87% от предвидените дейности по приоритетната за правителството програма за удължаване срока на експлоатация на 5-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ са изпълнени. „Очакваме до края на годината мероприятията, свързани с удължаване живота на атомния енергоблок да бъдат завършени“, отбеляза Петкова.
В рамките на изпълнението на постигнатите договорености, по време на 15-то заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, бе отбелязан ръст на доставките на руска продукция на съоръжения за електропреносната система на „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД. По време на експертните разговори бе отбелязано и развитието на сътрудничеството между „Булгартрансгаз“ ЕАД и ОАО „Газпром“, включително и по отношение на споразумението за обратен виртуален пренос на природен газ на българо-гръцката граница за потребителите на територията на България.
Активно се развива и процесът по възстановяване на обемите на двустранната търговия с услуги, в това число се отбелязва и 30% ръст на туристическия поток от Русия към България.

Източник: ИА Фокус