Всяка трагедия поставя въпроса не само за сигурността

Всяка трагедия поставя въпроса не само за сигурността

Публикувано от:

Много руски политици и публицисти разсъждавайки по темата с парижките атентати неизбежно посочват сред причините на трагедията либералната миграционна политика на Франция, „излишната“ толерантност и откритост, публикува focus-news.net.

Франция сякаш е игнорирала заплахите, които носи потокът бежанци от Сирия, понеже е искала да изглежда мила, гостоприемна и дружелюбна. С други думи, сега страната трябва да си направи „правилните“ изводи, да стане по-затворена.

Всяка трагедия от такъв мащаб, като парижката, поставя въпроса не само за сигурността, но и за зрелостта на нацията. Тази зрелост, в частност се определя до колко осъзнати са принципите и ценностите стоящи зад приетите в обществото норми, пише „Независимая Газета“. Осъзнатостта предполага избор, тоест преценка на рисковете, плюсовете и минусите. Рискът на отвореността е в това, че социалните механизми на инкултуризация може да се окажат неспособни на темповете на миграцията. Като резултат много мигранти се превръщат в маргинали в новата страна, а криминализацията става техен естествен път. Това е благоприятна среда за проникването и разпространяването на радикални идеи са свалане на „неудобния ред“, за формирането на екстремистки клетки и мрежи.