Владимир Путин за основите на държавната политика в областта на културата: Ако няма култура то е непонятно какво е суверенитет и за какво се борим.

Владимир Путин за основите на държавната политика в областта на културата: Ако няма култура то е непонятно какво е суверенитет и за какво се борим.

Публикувано от:

Президентът Владимир Путин е заявил в понеделник на заседанието на президиума на комитета по изкуство и култура в Псков, че в Русия стартира подготовка за нова държавна програма – Основи на държавната културна политика.

Той е отбелязал, че срещата в Псков е едно от първите мероприятия в рамките на започващата в Русия Година на културата.

“Нашето заседание се явява важен етап от подготовката на Основите на държавната културна политика. Това е основната цел на днешната среща “, – казал още Путин.

Президентът още е подчертал, че културната политика играе огромна роля в укрепване авторитетът на Русия, нейното влияние, съхраняване на целостта на държавата и националния суверенитет. По неговото мнение държавната културна политика трябва да обхваща всички страни на живота, да способства за съхранението на традиционните ценности и за запазване на духовните връзки между страните, повишаване на доверието между хората, техните отговорности и гражданско участие в изграждането на държавата.

Президентът още е подчертал, че в тази дейност трябва да участват не само културните деятели и журналисти, но и политическите партии, обществени организации и меценати.

“Аз Ви помолих да се съберем днес за да бъде даден този сигнал в самото начало на годината, за да заработи този държавно – обществен механизъм“, – е казал още президентът.

Георги Черганов

.