Владимир Путин високо оцени развитието на здравеопазването

Владимир Путин високо оцени развитието на здравеопазването

Публикувано от:

Москва. Президента на Русия Владимир Путин проведе съвещание във връзка с въпросите за развитието на здравеопазването, съобщи РИА Новости. Руският глава отбеляза, че за последните 11 месеца на миналата година, в сравнение на аналогичния период за 2012 година, процента на смъртните случаи се е понижил на 1,5%, а случаите на сърдечно-съдови заболявания на 4%, което е добър резултат. Също така,  Владимир Путин причисли към добри моменти и повишаването на заплатите на докторите и средно-квалифицирания медицински персонал. Например, заплатите на докторите са повишени на 36%, на средно квалифициран медицински персонал на 78%, а на ниско квалифициран медицински персонал  на 45%. През 2013 година също така, са завършени програмите за модернизиране на здравеопазването, в това число технически и материално бяха обновени болниците и поликлиниките, също така се внедряват стандартите на медицинската помощ. Путин обърна внимание на факта, че все още в някои клиники не се използва цялото оборудване, поради липсата на специалисти и консумативи.

Както съобщи пресцентърът на Кремъл, работата за развитието на здравеопазването ще продължи. Путин заяви, че трябва да се избягват неефективни разходи, както и да се оптимизира мрежата от болници и клиники, в резултат на което ръстът на работните заплати на здравните работници ще продължи да расте, както  и ще се подобрява качеството на медицинските услуги. Владимир Путин предложи да се обсъдят вариантите за внедряване на нови високотехнологии на медицината в системата на задължителното здравеопазване. На съвещанието бяха обсъдено още много въпроси и демонстрирани добри резултати от различните подкатегории на медицинското обслужване във всички региони на Русия. В заключение Путин заяви, че трябва да се формират строго определени понятни и ефективни механизми за управление и контрол на здравеопазването от страна на федералните и регионалните власти, което ще доведе до още по-добри резултати в развитието на системата на здравеопазването..