Великобритания е признала първенството на руските учени в създаването на изкуствен разум

Великобритания е признала първенството на руските учени в създаването на изкуствен разум

Публикувано от:

Създадената от петербургските учени Владимир Веселов и Евгени Демченко компютърна програма Eugene е призната от Британската академия на науките Royal Society за първи в света  изкуствен разум. За това пише  Daily Mail.

“Академията на науките е провела в Лондон конкурс по методология на знаменития британски математик Алан Тюринг сред пет най-нови програми, които претендират за званието изкуствен интелект. Създадената от Веселов и Демченко програма Eugene не само е победила, но е издържала всички изисквания на теста на Тюринг и е призната официално за изкуствен интелект. Нито една друга програма в света не може в момента да се сравнява с нея по интелектуално ниво.”- пише Daily Mail.

В какво се заключава тестът на  Алан Тюринг

През 1950 година британският математик Алан Тюринг в статията “Изчислителни машини и разум”, публикувана в журнала Mind, е предложил тест, с помощта на който може да се определи способна ли е машината да мисли.

Тюринг е предложил компютърът да се смята за изкуствен разум, ако в беседата с човек, последният мисли, че разговаря с друг човек, а не с машина.

Тестът се смята за издържан, ако компютърът успее да излъже като 30% от събеседниците…

Как е извършен тестът в Британската академия на науките

По време на тестване от британските академици на създадената в Руската Федерация програма, 33% съдии решили, че общуват с човек. Съдиите не виждат с кого разговарят – с машина или с хора.

Академиците могат да задават въпроси на различни теми…

Програмата Eugene съответства на нивото на развитие на 13 годишен…

Приносът на Алън Тюринг в науката

През 1936 година ученият създава абстрактна изчислителна машина, получила название Машина на Тюринг. Заедно с инженер Доналд Бейли, Тюринг разработил дизайна на портативния шифратор на речта — Delilah. През  1946 година  по проект на Тюринг е бил създаден във Великобритания  първият компютър Automatic Computing Engine.

В годините на Втората Световна война Тюринг успява да разбие нацисткия код “Енигма”.

Много историци смятат, че разшифроването на „Енигма” е позволило съществено да се приближи краят на войната.

http://itar-tass.com/nauka/1246747