Вдигат капитала на „Бургас-Александруполис“

Капиталът на проектната компания за изграждане на петролопровода „Бургас-Александруполис“ ще бъде увеличен. Такова решение взе днес Министерски съвет. Така от бюджета на Министерството на финансите ще бъдат наляти 38 хил. лв. в капитала на „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ“ ЕАД. Това ще стане чрез издаване на акции на същата стойност. Интересен факт обаче е, че въпросният проект отдавна е спрян, а в средата на 2013 г. парламентът дори прие решение за разтрогване на междуправителствените споразумения на страната ни с Русия и Гърция за изграждането на едноименния нефтопровод. След това от Москва предявиха претенции, че България трябва да им възстанови 6.2 млн. евро за разходите, които са направили по развитието на проекта. От друга страна се твърдеше, че и Гърция също може да поиска компенсации от нашата страна.

Средствата, които сега се отпускат и ще бъдат придобити от държавата чрез Министерството на финансите, са необходими на компанията за разплащане през 2015 г. на задължения по сключени международни споразумения, обясниха от пресслужбата на правителството.

Проектната компания е акционер в регистрираната в Холандия международна проектна компания „Транс Балкан Пайплайн Б. В.“ (ТПБ) и притежава 24.5% от капитала й. Толкова има и гръцкият акционер, а руснаците са с 51-процентен дял. Във връзка със Закона за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода „Бургас – Александруполис“, българското дружество предприе необходимите фактически и юридически действия за напускането като съдружник и ликвидацията на ТБП. Българският акционер изпрати предложение до останалите акционери в ТБП за приемане на съвместно решение за доброволна ликвидация на международната проектна компания.

След получени откази от акционерите, българската страна предприе действия по ликвидация на ТБП пред Търговската колегия на Апелативния съд в Амстердам, Холандия.

В момента, при минимизирани годишни разходи, управлението на ТБП е възложено на външно мениджърско холандско дружество, като финансирането се осигурява чрез годишни вноски от страна на акционерите съобразно дяловото им участие. С постановление на МС ще се осигурят необходимите средства за обезпечаване на задължението за финансиране на дейността на управляващото дружество през 2016 г.

Предвид предприетите от българска страна действия по стартиране на съдебно производство пред търговския съд в Холандия и необходимостта от ограничаване на възможни неблагоприятни развития на делото, българската проекта компания трябва да обезпечи очакваното искане за премийни вноски в капитала на ТБП до края на 2015 г., казват още от пресслужбата на МС.

 

Източник: inews.bg.

error: Съдържанието ни е авторско!