Българската сметка от санкциите на ЕС срещу Русия – €20 млн. загуби

Публикувано от:

Преките загуби за България от санкциите на ЕС спрямо Русия възлизат на около 20 млн. евро, според анализ на Веселин Илиев, главен директор “Външноикономическо сътрудничество” в Българската стопанска камара.

Според него санкциите изглежда не засягат българския износ и ако има засегнати стоки, то техният дял е толкова малък, че не може да се улови от статистиката.

Илиев посочва, че ефектът от санкциите на Русия срещу ЕС също не е значителен, въпреки че е възможно да се изчисли, съобщиха от пресцентъра на БСК.

В най-добрите за българския износ години, износът на стоки, обект на настоящите санкции, е бил 11-12 млн. евро, докато през 2016 г. – 5,2 млн. евро. Сумарно за времето на санкциите преките български загуби от износ на стоки едва ли надхвърлят 20 млн. евро, пресмята Илиев.

Според него вероятно косвените загуби са по-големи – основно от пренасочване на стоки на други държави-членки от Русия към България, като така допълнително притискат българските производители на националния ни пазар.

Сред причините, поради които българските доставчици не реализират потенциала на руския пазар, авторът изтъква факта, че условията за достъп до пазара и работа с местни партньори значително се различават от тези в ЕС. Освен това вече успелите български фирми ревниво пазят завоюваното и използват специфичните за Русия механизми, за да не допускат нови конкуренти.

Същото се отнася според него и за вече присъстващите доставчици от други държави. Значителна част от българските предприемачи не отчитат големите промени, настъпили във функционирането на пазара през последните 10-12 години, отбелязва авторът.

Той смята, че друга пречка за българските доставчици е свързана с взаимното признаване оценките на съответствие и отбелязва необходимостта от увеличаване на броя на акредитираните за руския пазар български лаборатории.

Държавните служители, отговорни за различни аспекти на търговско-икономическите отношения с Русия, действат реактивно и не са в състояние да формулират самостоятелни позиции по отделни въпроси, посочва Веселин Илиев.

Няма формулирани търговско-икономически интереси и политики, които да подпомагат износа ни, отбелязва още анализаторът и допълва, че практически се следва зададен от Русия дневен ред. Според него не е ефективна и работата на търговските ни служби.
Източник: dnes.bg