България подготвя европейски преподаватели по руски език

България подготвя европейски преподаватели по руски език

Публикувано от:

От 18 до 22 август във Варна се провежда поредният форум „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд“. Това е 6-та поред Международна квалификационна школа, провеждането на която тази година е посветено на юбилея от създаването на Руския център към Варненския свободен университет.

Световно прочутият със своето гостоприемство български черноморски курорт събра това лято 60 представители на 10 страни от Европа и Азия – Азербайджан, Сърбия, Казахстан, Киргизстан, Унгария, Чехия, Литва, Латвия, Естония и Украйна, а също три водещи български университета.

По резултатите от изтеклите пет години може уверено да се каже, че школата завоюва един огромен авторитет, предлагайки на своите студенти висок стандарт за обучение на преподаването на руски език на академично равнище. Университетът може да се гордее с това, че благодарение на активното партньорство и фондация „Руский мир“ („Руски свят“) и водещи руски образователни учреждения, успя да създаде подобен форум за усъвършенстване на знанията на младите талантливи педагози, които ще преподават руски език на подрастващото поколение в своите страни.

Уникалността на форума е в това, че е единствената школа в Европа за обучение на руски език за начинаещи преподаватели, казва директорът на департамент чужди езици и ръководител на Руския център към Варненския свободен университет, професор и доктор по филология Галина Шамонина. Тя е сигурна, че „изучаването на чужди езици отваря на хората прозорец към света“.

“Шеста поредна година събираме русисти от цял свят на своята квалификационна школа. Това е един от най-успешните ни проекти с фондацията «Русский мир», който е започнат още през 2009 година – в годината на откриването на Руския център в университета. От тогава тази школа се превърна в международна и зае достойно място в календара на научните форуми. Това е един от най-предпочитаните форуми за русисти в Европа. Проектът е уникален със своята насоченост към студенти – бъдещи преподаватели по руски език. И с това, че реализира идеята за съвместна квалификационна дейност на Руски центрове в редица европейски, а от тази година и в азиатски държави. Водещите европейски университети, а сега и азиатски, ни изпращат своите студенти: от Баку, от Белград, от Бишкек, от Будапеща, от Литва, Латвия и Естония, от Тарту, Харков. Взимат участие и нашите студенти от София, Пловдив и Варна.

Основната тема на школата е използването на съвременните педагогически технологии в обучението на руски език като чужд… Програмата е много наситена – с кръгли маси, лекции, майсторски класове, семинари, практикуми и др.

Това е единствената в Европа школа по руски език за съвсем начинаещи преподаватели. Привличаме за лектори водещи руски специалисти, по чиито учебници учат филолозите в Русия и в света.

Това е единственият проект, реализиращ сътрудничеството на редица европейски Руски центрове, а те са повече от 100. Всяка година ние включваме нови програми и нови актуални теми, привлекателни за младите хора. Предлагаме нови форми на работа. Много важно за европейските студенти, че ние сертифицираме преминатото обучение, и то се признава във всички европейски университети. Вече имаме 280 сертифицирани випускници, сред които 140 са чуждестранни.

На последно място, но не по-важност, е това, че Варненският свободен университет има сърцат екип за реализацията на проекта. И аз много се надявам, че резултатите от тази организация винаги ще бъдат налице, каза накрая Галина Шамонина.


 Източник: Гласът на Русия