Акад. Наталия Бехтерева

Акад. Наталия Бехтерева

«Бъдещето съществува даже днес и ние можем да го видим» – академик Наталия Бехтерева

Публикувано от:

«Смърт няма, господа!», – казал веднъж нейният велик дядо – академик Владимир Бехтерев, разработил теорията за безсмъртието на човешката личност.

Наталия Бехтерева е знаменит неврофизиолог, изучавайки тайните на главния мозък, в собствения си живот сама се е срещнала с невероятното…

Наталия Петровна е родена през 1924г. в Ленинград. Нейният баща- инженер е бил арестуван и разстрелян като „враг на народа”. Още тогава в малката Наташа започнали да се проявяват невероятни способности. След ареста на съпруга, нейната майка попада в концлагер. 13-годишната Наташа с брата попадат в детски дом. Там децата на „враговете на народа” са подложени на терор и издевателства…

Неврофизиолог със световна известност, повече от половин век изучава „най-непознатия обект във вселената” – човешкия мозък. Нейните открития стават сензация. Наталия Бехтерева обяснява много от необяснимите по-рано явления в работата на главния мозък, но в края на живота си е казвала, че да се разкрие неговата загадка едва ли ще се отдаде на някой.

Как става запомнянето на информация, обработката на речта, формиране на емоциите? Как мозъкът изпълнява своите функции и, главното, – как да се лекуват хората, при които те са нарушени. В Института за мозъка на човека, създаден от Наталия Бехтерева преди 24 години, на много въпроси има отговор…

Наталия Бехтерева се заинтересувала от медицина по време на войната, когато в блокадния Ленинград е дежурила в болниците, грижейки се за ранените…

“Когато работиш с човека, имаш право да работиш с него само в този случай, ако в пациента виждаш или близък човек, или самия себе си…Не трябва си представяш, че той е обект на изследване”, – уверявала Наталия Бехтерева.

Наталия Петровна винаги е твърдяла: “Ако искате  мозъкът Ви да бъде винаги ефективен – работете… Умните живеят по-дълго”…

Наталия Петровна е изследвала мозъците на вождовете, в последните години е повярвала в Бог и се заинтересувала от съществуване на живот след смъртта. Често са я упреквали за нестандартен подход в науката, за търпимостта към мистиката. А за нея в изучаването на толкова съвършения човешки апарат, в който се вмества цялата Вселена, граници не съществуват.

Като учен, занимаващ се с проблемите на мозъка, Наталия Бехтерева проявява интерес към феномена Ванга. Въпреки, че в началото не е вярвала в нейните необикновени способности, смятала, че се ползва с цял щат осведомители. Но когато заминава в България и сама посещава пророчицата, тя си променя мнението. Ванга й разказала за такива подробности от нейния живот, че срещата буквално потресла академика. Наталия Бехтерева я посещава отново след смъртта на съпруга си  и Ванга й казала: „Зная, Наташа, че много си страдала…Много си преживяла…И болката не е утихнала в сърцето и душата ти…Искаш ли да видиш умрелия си мъж?”  Наталия Петровна тогава не повярвала, че това е възможно. Но когато се върнала в Ленинград, това невероятно станало в действителност… Тя дълго не искала да огласява всичко, което се случило с нея, опасявайки се от насмешките на учени и колеги и обвинения в шарлатанство. Своите спомени публикувала малко преди смъртта си.

Наталия Петровна е направила невероятен за учения извод: бъдещето съществува даже днес и ние можем да го видим. Тя е на мнение, че човек установява контакт с висш разум или с Бог и получава нужната информация, само, че не всички имат тази способност.

Наталия Бехтерева умира на 22 юни през 2008 година. Целия си живот тя посвещава на изучаване тайните на човешкия мозък. И е дошла до извода , че мозъкът е най-великата загадка на мирозданието.

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/113706

http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/smerti_net_gospoda__873.htmtarget=_blank