Бившият италиански премиер Масимо Д,Алема ще говори за предизвикателствата пред Европа и ролята на младите

Бившият италиански премиер Масимо Д,Алема ще говори за предизвикателствата пред Европа и ролята на младите

Публикувано от:

На 10 ноември в София бившият италиански премиер Масимо Д,Алема ще говори за предизвикателствата пред Европа и ролята на младите.

Масимо Д,Алема, премиер на Италия в периода 1998-2000 и вицепремиер и външен министър в правителството на Романо Проди (2006-2008), пристига в България на 9 ноември по покана на Институт за нов икономически напредък.

В рамките на визитата си, на 10 ноември 2015 г. Масимо Д,Алема ще изнесе публична лекция в СУ „Св. Климент Охридски” на тема „Предизвикателствата пред Европа и ролята на младите”.

Събитието започва в 13.30 ч. в аулата на Алма Матер и негов домакин е Младежкият дипломатически клуб в СУ „Св. Климент Охридски”.

След лекцията ще бъдат представени и резултатите за България от мащабно общоевропейско изследване за нагласите към политиката и участието в избори на т.нар. поколение „Милениум” – млади хора между 16 и 34 години.

Проучването на нагласите на българското поколение „Милениум” е направено по поръчка на Институт за нов икономически напредък. Данните от него ще бъдат коментирани от изпълнителния директор на Галъп Първан Симеонов, политологът Борис Попиванов и експертът по политически кампании и изборни стратегии Мила Тотина.

Масимо Д,Алема е международник, философ по образование, професионален журналист и главен редактор на всекидневника ” L’Unità” от 1988 до 1990 г. През 2000 г. е избран за президент на Демократическата партия на левицата. Преди това той е активно ангажиран в трансформацията на Италианската комунистическа партия в Демократическата партия на левицата. Понастоящем е президент на влиятелната европейска неправителствена организация Foundation for European Progressive Studies (FEPS).

Милениум диалог” е инициатива на Фондацията за европейски прогресивни изследвания. В рамките й се организират национални изследвания на нагласите на поколението между 16 и 35 години към политическия живот и включването в него. Освен у нас изследването е проведено в Германия, Италия, Полша, Унгария, Канада и САЩ.Подготвя се и негово издание в Израел и Африка. Целта на проекта е на базата на очертаните тенденции в основни региони на света да бъде предложена глобална платформа за диалог и решения за връщане на младите хора към много по-активни позиции в обществено-политическия живот.

Представянето на резултатите за България е част от поредицата събития в страните, в които се провежда изследването. През юли т.г. във Вашингтон бе последното събитие, на което бяха огласени резултатите за САЩ и Канада.

Институт за нов икономически напредък (ИНИН) е независима неправителствена организация, създадена през 2008 г. като юридическо лице с нестопанска цел. 
Основната идея, върху която се гради Институтът е, че пазарът може да генерира повече блага и обществено богатство в перспектива, ако на него се гледа и като на инструмент за социално координиране и коопериране, ако свободният бизнес бъде много по-социално отговорен и ако икономическият напредък е в синхрон със социалния напредък. 

Мисията на Института е да предложи нова платформа за икономически напредък и обществен просперитет, в която пазарът и държавата от постмодерния период да установят качествено ново взаимодействие.


Институтът подпомага формулирането и активизирането на експертния, политическия и обществения дебат върху конкретни политики и системи от мерки, които биха довели до постигане на по-висок икономически растеж и социално развитие.

Институтът осъществява дейността си в тясно сътрудничество с Фондацията за европейски прогресивни изследвания (FEPS) и напълно споделя нейните принципи и идеи. 

FEPS ( http://www.feps-europe.eu/en/) е единственият прогресивен „мозъчен тръст“(„think-tank“) на европейско ниво, изследващ пресечната точка между социалната демокрация и Европейския проект, което дава нова отправна точка към предизвикателствата на неговото бъдещо развитие. ФЕПС отстоява принципите и ценностите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите за свобода, равенство, солидарност, демокрация, защита правата на човека и основните свободи, както и зачитането на върховенството на закона. Тя има за цел развитие на напредничавото мислене и укрепване на социалдемократическите и демократичните прогресивни идеи в ЕС и в цяла Европа.

Източник: Поглед Инфо.