Берл Лазар

Берл Лазар

Берл Лазар – „Евреите в Русия се чувстват много по-уютно, отколкото където и да е другаде по света“.

Публикувано от:

Главният равин на Русия Берл Лазар смята, че евреите, живеещи в рамките на Руската Федерация живеят по-комфортно, от колкото тези в Европа, защото нивото на антисемитизъм в страната е много по ниско, отколкото това в западните страни.

„За разлика от Европа, където случаите на антисемитски прояви зачестяват, в Русия евреите могат да се чувстват уверено“ – е казал равина на конгреса на Федерациите на еврейските общини в Русия (ФЕОР), който се проведе в четвъртък в Москва.

По неговите думи Руската еврейска общност е една от най-сплотените и най-добрите в света: много активна и добре приета в страната. По неговите думи има малко места по света, където еврейската община е така добре организирана, както в Русия.

Б. Лазар също така смята, че евреите в Русия имат възможността да живеят пълноценен културно-религиозен живот, без да се стесняват от своя произход.

“Ние имаме прекрасни отношения с представителите на другите религии. За последните години възникна истинска дружба и взаимна любов, като съвместно изпълняваме много проекти. Основна заслуга за това принадлежи на държавната политика за междуконфесионална отвореност и диалог. За съжаление никъде по света не е така.“ – e отбелязал също равина

Източник: www.interfax-religion.ru