Безплатен курс по руски език

Държавен университет в гр.Томск кани всички желаещите да минат безплатен курс по руски език в онлайн форма на обучение, разработен от филолозите към  Държавния университет в гр.Томск.  Курсът се базира  на  материали от текстове   за старинния   град Томск в Сибир, по  тема „Скици за Сибир. Град  Томск“.

Курсът може да бъде полезен  за учителите  по руски език.

Преподаватели:

Наталия Нестерова- ръководител на екипа, кандидат  на  филологическите науки, доцент  към  Катедрата по руски език в Държавният  университет в гр.Томск, заместник-декан на Филологическия факултет  в дейността свързана с чуждестранните студенти.

Светлана Фащанова- кандидат на филологическите науки, старши преподавател в  Катедрата по руски език в Държавен университет в гр Томск, експерт по образователно- методическата  работа с чуждестранни студенти.

Марина Грекова – Магистър по филология, асистент в Катедрата по руски език в Държавният  университет в гр.Томск

Курсът е безплатен.

 За да участвате, трябва да се регистрирате:

http://mooc.lektorium.tv/courses/TSU/SYB1/2014_10/about.

След регистрацията ще получите покана с линк към онлайн клас, веднага като започне курса.

Пълни подробности за курса:

http://mooc.lektorium.tv/courses/TSU/SYB1/2014_10/about