Ако бях премиер на РБ

Ако бях премиер на РБ

Публикувано от:

Ако аз бях премиер на РБ бих променил някой аспекти от вътрешнополитическия ни живот.

На първо място като русофил бих извадил България от НАТО и съответно бих затворил базите им на територията на нашата страна. Щях да им дам не повече от 48 часа да се изметат от територията на България.

На второ място бих прекратил едностранно всички договори по стратегически важни за страната ни отрасли-енергетика, минно добив, химическа промишленост, лека и тежка промишленост-нещо подобно направиха преди години Венецуела, Аржентина и Либия. И резултатите за тях не закъсняха.

Бих назначил одит на всички договори с чуждестранни компании извън гореспоменатите сфери и всички тези, който са в ущърб с интересите на България трябва да бъдат предоговорени.

На следващо място бих потърсил сметка от всички политици, отговорни за горе упоменатите случаи. Това би създало един много по-добър климат за българските компании.

Като следваща стъпка бих се заел с организираната и битовата престъпност. Бих предприел тотална чистка в редиците на МВР, НСБОБ и митниците. На новоназначените лица трябва да им е ясно, че повече няма да търпим да си пият уискито на масата на мутрафоните. Или ще гонят до дупка престъпниците или ще си търсят друга работа в частния сектор-където няма регламентирано работно време, няма минимум за работно заплащане и никакъв статус, защитен от кодекса на труда.

Бих помолил за съдействие съдебната система. Защото и най-добрите начинания биха били безсмислени без адекватното действие на съдебната власт.

И след като приключим с всичко това бих предприел и последната стъпка.

Тотално разследване на масовата приватизация, както и на всички едри и средни български компании с давност 20 год назад. Така по гореупоменатата методика би могла да се придобие една що-годе ясна картина за безпрецедентния грабеж над обикновения български гражданин.

По данни на независими експерти, които са тотално занижени по време на масовата приватизация, България е подарила активи за над 30 милиарда евро срещу които е получила никому ненужни бонови книжки. Ненужни не само за държавата, но и за измамените им собственици.

И след като приключим с всичко това бих направил референдум, желае ли целокупния български народ да продължи членството си в ЕС, като преди това ясно и категорично ще му бъде отчетено какво държавата печели и какво губи от членството си в евросъюза.

И не елитът, а той, сюзеренът на българския елит ще определи накъде да продължи България.

И ако си стигнал дотук, приятелю, то вероятно си разбрал, че всички тези мероприятия биха могли да се изпълнят единствено с революция. Революция не толкова в съзнанието, колкото в действията на обикновения българин.

Защото българският народ е над всичко!

Автор: Анатоли Коничев
гр. Сливен 17.05.15