Честване на 190 години от рождението на генерал Столетов

Честване на 190 години от рождението на генерал Столетов

Публикувано от:

Национално Движение Русофили съвместно със Съюза на бълагрските журналисти отбеляза 190-годишнината от рождението на генерал Столетов. Присъстваха съветникът по културата към Посолството на Русия в София – Алексей Новосьолов, директорът на РКИЦ – Олга Широкова, членове на Съюза на българските журналисти и Национално Движение Русофили.

Ръководителят на направление „Памет” на НДРусофили – Георги Николов откри мероприятието и представи книгата „Генералът на българите”, с автор Николай Тодоров. Книгата е била издадена през 1968 година и се преиздава от Национално Движение Русофили.

За ролята и значението на генерал Столетов за Освобождението на България от турско робство като командир на българското опълчение,  думата взе  Георги Димов – доктор на историческите науки. Беше подчертана и заслугата на Иван С. Иванов (Калянджи) – роден в Лясковец и попечител на бесарабските българи за набиране на доброволци и увеличване на броя на опълченските дружини. Първата глава на книгата е посветена на срещата на генерал Столетов и Иван С. Иванов през есента на 1876 г. в гр. Кишинев и началото на сформирането на българското опълчение.

Беше отбелязана и 90-годишнината на Николай Тодоров от Снежана Тодорова – председател на Съюза на българските журналисти. Тя представи биографията на автора на книгата, починал през 2018г. – известен журналиист и писател, с висока гражданска позиция.

За значението на Руско-турската война и неразривните вековни връзки между българи и руси говори Алексей Новосьолов.