Работна среща на УС на КК “С любов към България и Русия” 04.03.2020г.

На 04.03.2020 година, в сградата на Народно читалище „Аура”, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 175, ж.к. Зона Б-19, кв. Възраждане, се проведе Работна среща (РС) на Управителния съвет (УС) на Културен клуб „С любов към България и Русия” към Национално Движение Русофили (НДР).

Срещата беше открита от председателя на КК „С любов към България и Русия”,
г-н Орфей Петков. За ръководство на срещата бяха предложени: председател г-н Орфей Петков и протоколчик  г-н Антонио Дачовски.

По т.2: Предложение, разглеждане и приемане на втората обществена изява на Културен клуб „С любов към България и Русия”.
Г-н Даниел Киров предложи той и неговия колега от Дуо „Дежа вю“ Кирил Минов да подготвят и представят концерт, посветен на 75 годишнината от победата над хитлерофашизма.

Присъстващите членове на УС единодушно
РЕШИХА:
На 09.05.2020 година да се направи концерт, посветен на 75 годишнината от победата над хитлерофашизма на Дуо „Дежа вю“ в залата на Руския културно-информационен център, гр. София от 19:00ч. За ръководител на събитието бе избран г-н Даниел Киров.

По т.3: Предложение, разглеждане и приемане на третата обществена изява на Културен клуб „С любов към България и Русия”.
Г-н Антонио Дачовски предложи да се направи концерт, посветен на Деня на Русия – 12 юни.

Присъстващите членове на УС единодушно
РЕШИХА:
1. На 11.06.2020 година да се направи концерт, посветен на Деня на Русия – 12 юни в гр. София от 19:00ч. За ръководител на събитието бе избран г-н Антонио Дачовски.
2.Мястото на събитието да бъде съобщено на РС на УС на 06.05.2020г. (сряда).

По т.5: Разни.
1. Г-н Жорж Йорданов предложи на 11.03.2020г. (сряда), да вземат участие част от членовете на КК „С любов към България и Русия“ на концерт на кораба „Радецки“.
2. Г-н Жорж Йорданов предложи от 1 до 6 май 2020г. да вземат участие хора от КК „С любов към България и Русия“ на концерти в гр. Тераклия, Млодова.

Присъстващите членове на УС единодушно
РЕШИХА:
1. На 11.03.2020г. (сряда), да се изпратят участници (по желание) от членовете на КК „С любов към България и Русия“ на концерт на кораба „Радецки“ за популяризиране на Клуба извън столицата.
2. От 1 до 6 май 2020г. да вземат участие (по желание) членове от КК „С любов към България и Русия“ на концерти в гр. Тераклия, Млодова за популяризиране на Клуба извън страната.

error: Съдържанието ни е авторско!