Първа сбирка на членовете на КК „С любов към България и Русия“ 19.02.2020 г.

На 19.02.2020 година, в сградата на Руския културно-информационен център, зала 305 – гр. София, ул. „Шипка“ № 34, се проведе първата Сбирка (С) на членовете на Културен клуб „С любов към България и Русия” към Национално Движение Русофили (НДР).

Гости на Сбирката бяха:
1. г-н Владимир Чучуев – зам.-председател на Националния съвет на НДР
2. г-н Константин Пеев – представител на Руския културно-информационен център в София

Сбирката беше открито от г-н Владимир Чучуев – зам.-председател на НС на НДР. За ръководство на събранието бяха предложени: председател г-н Орфей Петков и протоколчик г-н Антонио Дачовски.

По т.2: Предложение за популяризиране на Клуба.

Г-н Пенко Русев предложи да публикува статии в неговия сайт „Зора“ свързани с Културния клуб. Като някой от Управителния съвет трябва да му изпраща информацията за сайта и да я публикува.

Присъстващите членове на Клуба единодушно
РЕШИХА:
Приемат предложението на г-н Пенко Русев. Задачата за качване на сайт „Зора“ бе възложена на г-н Антонио Дачовски – секретар на Клуба.

По т.5: Връчване на Заявление за членство в Културен клуб „С любов към България и Русия“ на учредителите и на новодошлите членове.

Бяха раздадени заявление за членство на новодошлите.

Присъстващите членове на Клуба единодушно
ПРИЕХА:
В Културен клуб „С любов към България и Русия“ влизат още общо 10 членове.

На Сбирката на членовете с кратка художествена програма се представиха г-н Орфей Петков с поезия и г-н Даниел Киров с песни.