Провеждане на мастер-класове в Руския културно-информационен център

На 10 декември (събота) от 12.30ч. до 14.30ч. в РКИЦ ще се проведат следните мастер-класове:

Мастер-клас по иконопис

Иконописът е уникална техника на темперна живопис. Тясно свързана с културата на православното иконопочитание, тя преминава през вековете, запазвайки своята древна методология непроменена. И днес иконописците внимателно спазват технологията за създаване на икони, която е формирана от византийски майстори през VI век.

Мастер-класът се провежда от Анастасия Скрябина – специалист от Реставрационния център И.E. Грабар (Москва), която дава на участниците уникална възможност да научат тази техника и да се пробват като иконописци. Водещата ще ви разкаже подробно за всички етапи на рисуване на икони, от подготовката на основата до окончателното покритие на изобразителната повърхност.

Мастер-клас по реставрация на темперна живопис

Иконописите са необикновени предмети на изкуството. Те съчетават качеството на материален изобразителен паметник с особеното свойство на обект на свещена почит. Затова в работата с тях реставраторът трябва да се ръководи от внимателно балансиран подход, като не само запазва иконата като физически обект, но и внимателно да се отнася към свещения образ, съдържащ се в нея.

В Реставрационния център И.E. Грабар още при основаването му през 1918 г. е разработена методика за работа с иконописни произведения, отчитаща както техническите характеристики на тези произведения, така и тяхното културно значение. Тази техника се отличава с възможно най-голямото запазване на оригиналната оцеляла живопис, оригиналния външен вид – укрепване на основата и слоя боя и защитата им от по-нататъшно разрушаване и разпадане.

Анастасия Скрябина, специалист по реставрация на темперна живопис в Реставрационния център Грабар (Москва), ще говори за всички видове повреди на иконописите и ще демонстрира техниките, използвани в момента в работилницата за работа с тях.

Мастер-клас по реставрация на древноруска златна бродерия

Изкуството на църковната златна бродерия е широко разпространено в Русия от XI–XII век. Традиционно се свързва с монашеската среда, по-късно царският двор, видни търговци и индустриалци започват да организират работилници за златни бродерии. Съществува голямо разнообразие на видове бродерии, създавани от майсторки: хоругви, покривки и плащаници за покриване на свети мощи и преподобни, елементи от църковни одежди и др. Това изкуство изисква усърдна работа и високо ниво на умения, така че отнема няколко години, през които се усвояват тънкостите на техниките за бродиране и работа с различни видове тъкани.

На мастер-класа реставраторът на тъкани от Реставрационния център И.E. Грабар (Москва) Ксения Бочкова ще разкаже подробно за особеностите на създаването на златна бродерия, за традиционно използваните материали и техники за бродиране. Също така на публиката ще бъдат показани съвременни техники за възстановяване на различни видове щети, използвани в работилницата на Реставрационния център.