Почина Енчо Москов

Почина Енчо Москов

Публикувано от:

В такива моменти на преход от живота към смъртта трудно осъзнаваш същността на случилото се.

Ние, неговите приятели, съратници, всички, които го познават с добро, губим и част от себе си.

Десетки години неговият наситен с работа и борба, с успехи и загуби живот, беше и нашият живот.

Енчо Москов е незабравим младежки лидер. През седемдесетте години на миналия век, като ръководител на Димитровския комунистически младежки съюз, той е тясно свързан с организираното участие на младежите в изграждането и експлоатацията на икономическите гиганти на българската икономика, като Девненския промишлен компрекс, Нефтохимическия комбинад в Бургас, Комплеса Марица изток, АЕЦ Козлодуй, КаскадатаБелмекен – Сестримо и много други. *Той има свой принос в разгърналото се широко движение за техническо и научно творчество на младите хора, активно участва в процесите на образованието и възпитанието на младежта.

Забележителен период в живота и работата на Енчо Москов бе участието му в политическото ръководство на изпълнението на спогодбата между Съветския Съюз и България за организиране на съвместен дърводобив в Република Коми АССР, като и на широкото участие на български строители в изграждането на важни обекти в СССР. Всичко това допринесе за развитието на българската индустрия и на братските връзки между българския народ и народите на Русия.

Той, като изграден  и авторитетен общественник, стана учредител и първи председател на широко разгърналото се българско Национално Движение Русофили, като докрая на живота си беше негов Почетен председател. Кауза на движението е развитието на многостранни връзки между България и Русия, като важен със стратегическо значение за развитието и съществуването на България фактор. Ежегодният събор на русофилите изявява истинското отношение на българите към Русия.

Достойнство, човечност, родолюбие. Това бяха ценностите на Енчо Москов, които той предаваше на своите приятели и на всеки, който се е докоснал до него.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!