Покръстването на Русия

Покръстването на Русия

Публикувано от:

28 юли (15 юли, стар стил) Денят на покръстването на Русия е официално призната и празнувана възпоменателна дата от 2010 г. Неговата държавна и религиозна символика се състои в обединението на славянските народи чрез една велика идея – християнската вяра.

Исторически факт за покръстването на Русия

Основният исторически герой на събитието е княз Владимир Червеното слънце, почитан като светец, равноапостолен, Кръстител на Русия. Внук на княгиня Олга, кръстена през 957 г. във Византия.

Кръщаване на Олга в Цариград. Миниатюра от Радзивилловска летопис, края на XV век

Въпросът за избора на една вяра за нарастващата с племена млада държава е стоял дълго време. Разпръснатите племена, убедени в милостта на княза, му се подчинявали, но не могли да се споразумеят за единобожието.

«Първите христиани в Киев». 1880. Картината илюстрира тайните срещи на християните в езически Киев,                       худ. Василий Перов

За да обедини поданиците си, които били готови да се бият по въпросите на вярата, Владимир изпраща делегати да проучат тънкостите на религиозните обреди и кани посланици при себе си.

Беседа на Владимир с гръцки философ за христианството. Миниатюраот Радзивилловската летопис, края на XV век

Славянските народи, населявали регионите по това време, се кланяли на езически богове, пантеонът се състоял от няколкостотин имена. Преходът към единобожие изначално е бил сложен и деликатен въпрос.

«Великият княз Владимир избира вяра». 1822, Иван Эггинк.

След превземането на земите до Корсун (Херсонес) към 988 г., князът бил принуден да спре: както икономически, така и практически е било неизгодно да се бие с Византия.

Той предложил  племенен съюз и мир, при условие на брак със сестрата Ана на братята императори. Ответното условие било приемането на християнството, така че младата княгиня да не отиде при друговерец. През същата година, на Великден, князът е кръстен  под името Василий.

Кръщаване на княз Владимир (илюстация от М.В. Васнецов)

Покръстването на Русия, като масово явление, продължило още няколко десетилетия и не вървяло гладко навсякъде.

«Покръстването на русите». Миниатюра от среднобългарския превод на летописите на Константин Манассий (Московски списък 1345 г.,  Държавен исторически музей)

Честването на Деня на покръстването на Русия е почит към събитието, обединило страната и дало смисъл на общото съществуване.

Източник:

https://kalendar-365.ru/info/2481

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8