Международното движение на русофилите предложи да се постави паметник на А. С. Пушкин в Камерун

Секция РАЗВИТИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА РУСОФИЛИТЕ В АФРИКА се състоя в рамките на програмата на ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ХУМАНИТАРЕН ФОРУМ „РУСИЯ – АФРИКА“.

Заседанието на секцията беше открито от Сюлейман Анта Ндиай, заместник-председател на Международното движение на русофилите, председател на Форума за африканско възраждане (ФОРА), който разказа накратко за руско-африканските отношения в световния исторически процес. След това той даде думата на председателя на Движението Николай Малинов.

В своето изказване Николай Малинов говори за създаването на Международното движение на русофилите, за целите, задачите и перспективите за развитие. Води се екзистенциална война за символи и значения. Идеята на русофилството е, че Русия е единствената държава, която дава алтернатива на еднополюсния свят – държавата-цивилизация. Силата на Русия и русофилството е в триадата: силна държава, традиционни ценности, многополярност. Той представи Резолюция от името на участниците за обсъждане и приемане.

Даниел Сагла, журналист-издател, генерален секретар на Форума за африканско възраждане (ФОРА), отбеляза приноса на СССР за независимостта и развитието на африканските страни. Историята на отношенията между Русия и африканските страни има дълбоки корени.

Диедоне Няманку – славист, издател, писател, говори за Пушкин като за руско-африканска съкровищница. Беше споменато, че това, което Пушкин е направил за руския език през XIX век, е пример за африканските писатели от XX век след периода на колониализма. Съвременните африкански автори все повече се стараят да пишат на родните си езици, а не на езиците на бившите колонизатори, които са останали официални в много страни.

Приветствие към участниците от името на Александър Дугин прочете неговата съпругата. В приветствието се отбелязва, че задачата на Африка е да се превърне в полюс в един многополюсен свят. За да бъде субект на многополюсния свят, трябва да се възроди панафриканската идея. Трябва да се върне към своите корени и да се освободи от системите на управление на колонизаторите.

Шериф Салиф Си, икономист, председател на Forum du Tiers-Monde (FTM), запозна аудиторията с руско-африканските икономически отношения в светлината на новия световен контекст. В момента има съревнование за Африка. И в тази ситуация е важно да се запази народният суверенитет. Африканските страни се нуждаят от съдействие за гарантиране на националната сигурност.

Фатумата Сидибе говори за Русия и Мали като пример за ползотворно сътрудничество, основано на принципа на взаимното разбирателство и уважение. Мали се намира в  период на преход. Днес се възобновява борбата за освобождение и суверенитет на народа. Основните цели на Мали са: суверенитетът на Мали; диверсификация и свободен избор на партньори; сътрудничество, основано на взаимна изгода. Днес наблюдаваме възхода на Мали.

Ндей Сейнабу Пуй – специалист по социално развитие, засегна въпроса за мястото на африканските жени в борбата за независимост и в развитието на континента. Много африкански жени са на ръководни позиции днес.

Международният консултант Жан Ален Нгапу представи историята на съветската подкрепа за африканските освободителни движения и говори за борбите на африканските лидери.

Антоан Сомда, – бивш посланик на Буркина Фасо в Москва, представи образа и живота на един африкански дипломат в Русия.

Владимир Кочин – Изпълнителен директор на фондация „Русский мир“, в обръщението си към участниците засегна темата за изучаването на руския език. Според него изучаването на руски език е безусловен прерогатив на русофилството. Владеенето на руски език позволява директно да се получава информация за Русия без посредници. Позволява да се получава образование в Русия, а образованието се цени високо в Африка.

В края на дискусията участниците в заседанието приеха Резолюция:

РЕЗОЛЮЦИЯ на участниците в секцията РАЗВИТИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА РУСОФИЛИТЕ В АФРИКА в рамките на ВТОРАТА СРЕЩА НА ВЪРХА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ХУМАНИТАРЕН ФОРУМ РУСИЯ-АФРИКА

Ние, участниците в секция РАЗВИТИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА РУСОФИЛИТЕ  В АФРИКА,

заявявайки своето уважение към многовековната руска история, култура, наука и език,

твърдейки, че да си русофил означава преди всичко да си патриот на своята страната  и да се бориш за интересите на своя народ,

вярвайки, че русофилството се изразява в традиционните принципи и ценности на семейството и обществото, в идеята за единна силна държава и в създаването на многополюсен свят от суверенни народи,

имайки предвид, че сме против глобализацията и еднополярността,

вярвайки, че без активен и доброжелателен диалог с Русия, светът става непълноценен и нестабилен,

имайки предвид, че взаимното сътрудничество не само прави народите по-силни, но и укрепва дружбата, доверието и взаимното разбирателство между тях,

желаейки да изградят справедлив свят, основан на взаимно уважение и любов към ближния,

оценявайки нашето многообразие и защитавайки непреходните духовно-нравствени ценности,

  1. ще се противопоставяме на русофобията във всичките ѝ проявления, ще преодоляваме враждебността и недоверието в съвременния свят, основани на дезинформация;
  2. ще способстваме за разпространението на руската култура и наука чрез организиране на концерти, изложби, конкурси, фестивали, кръгли маси и научни форуми, издигане на паметници на руски писатели, художници, учени и военни, по-специално паметник на Пушкин в Логон Бирни в Камерун , където е роден прадядото на поета Абрам Ханибал;
  3. 3. ще способстваме за разпространението и изучаването на руския език в детските градини, училищата и университетите в нашите страни, като осигуряваме необходимите методики и учебни материали;
  4. ще работим така, че повече от нашите студенти да получат своето висше образование в руски университети;
  5. ще укрепваме „народната дипломация“, за защита на един многополюсен, мирен и хармоничен свят;
  6. ще защитаваме традиционните ценности;
  7. ще работим за откриване на нови представителства на нашето Движение в различни страни, разширявайки неговото присъствие в Африка.

В резултат на дискусията участниците, с приемането на Резолюцията, се обединиха около идеята за необходимостта от създаване до края на януари следващата година поне в половината от 54-те африкански държави на представителства на Международното движение на русофилите.

error: Съдържанието ни е авторско!