Конференция на градската организация на НД Русофили – София

Конференция на градската организация на НД Русофили – София

Публикувано от:

На 28.06.2023г. в салона на „Славянско дружество в България“ се проведе конференция на градската организация на НД Русофили – София.

Участваха представители на районните организации на Движението, обществени активисти и гости – г-н Николай Малинов, Председател на Националния съвет на НД Русофили и Председател на Международно движение на русофилите, проф. д-р Иван Пенчев, председател на Партията на българските комунисти,

Валентина Николова, председател на Съюза на пенсионерите – 2004 обединени и други официални лица.

          Информация за организационното състояние и дейността на градската организация изнесе г-н Иван Таков, Председател на Градския съвет.

          Във връзка с оттеглянето на г-н Таков от заеманата от него позиция, за нов Председател на Градския съвет бе предложен и избран г-н Румен Георгиев.

Г-н Георгиев представи пред присъстващите своите виждания за бъдещото развитие на градската организация.

          Беше приет нов, разширен състав на Градския съвет, предложен от  Председателя Румен Георгиев.

          Във връзка с предстоящите пред градската организация задачи, бяха гласувани промени в структурата и състава на Изпълнителното бюро на Градския съвет.