Вестник „Правда“ от 9 май 1945 година

Международният съюз „Наследники Победы“, чрез своите представителства по цял свят ежегодно, в навечерието на 9 май провежда международна акция по разпространяване на изданието на вестник „Правда“ от 9 май 1945 година – победния брой на официалния печатен орган на СССР. Тази година Международния проект „Правда 9 мая 45-го“ е посветен на 75 годишнината от Великата Победа.

Запознаването с копието на вестник „Правда“ от 9 май 1945 г., осмислянето на съдържанието, му ще позволи на съвременния читател да се потопи в атмосферата на този велик исторически период, да разбере цената на Победата.

в-к „Правда“ – стр. 1

в-к „Правда“ – стр. 2

в-к „Правда“ – стр. 3

в-к „Правда“ – стр. 4