ВЕЛИКИТЕ УМОВЕ НА РУСИЯ – Александър Григориевич Столетов

ВЕЛИКИТЕ УМОВЕ НА РУСИЯ – Александър Григориевич Столетов

Публикувано от:

У вашего брата невозможный характер” – е отговорът на великия княз Константин на въпроса на генерал Николай Столетов, героят от Шипка,  за причините да бъде отхвърлена кандидатурата на Алексадър за академик.

Знаменитият руски физик Александър Григориевич Столетов е роден през 1839 година във Владимир.

От ранно детство той проявявал изключителни способности, на пет години четял напълно свободно. Той е израстнал под влияние на произведенията на Пушкин, Лермонтов, Гогол, Жуковски, Островски. Притежавайки отлична памет, той знаел много произведения наизуст. Александър  владеел френски от детските си години, като започва да учи езика по съвет на майка си, с помощта и напътствията на по-големия си брат Николай. Започва да води дневник на деветгодишна възраст. Този дневник попаднал в ръцете на Николай, където той често срещал името си:

15 януари. Николенка донесе от някакъв ученик “Библиотека за четене” и там прочетох “Кузма” от Рошчин.

5 март. Николенка донесе “Кайе дьо ланг франсе”. Трябва да изписвам от нея думите.

 След много години Саша станал професор, наречен “велик руски физик”. Николай станал генерал, за когото историците пишат като за голям пълководец. Но между двамата се запазила непокътната до самата им смърт милата детска обич и топлота, която в ония детски години се съдържала в сърдечните обръщения “Николенка” и “Саша”. . .

 На 21 години Александър завършва физико-математическия факултет на Московския университет. През 1862 г. заминава за три години на специализация в Хайделберг, Гьотинген и Берлин. Впоследствие студентите на Густав Кирхов слушали разкази “за един приличащ на момче руснак, впечатляващ със своите блестящи способности”. Самият Кирхов казвал, че той е най-талантливият му ученик.

Александър Г. Столетов е известен с многобройните си научни постижения. Неговите най-важни изследвания са в областта на магнетизма и фотоелектричните явления. Трудовете му по намагнитване на желязото са превърнали електротехниката в теоретична наука. По негово предложение е била утвърдена единицата за електрическото съпротивление – ом. През 1888 г. А.Столетов започва изследване на фотоефекта, открит една година преди това от Хайнрих Херц. Тези изследвания, продължили две години, донасят на учения световна известност.

Вакуумната постановка на Александър Столетов за изучаване на електрическите явления в разредени газове е станала праобраз на електронната лампа, без която е немислимо създаването на радиоелектронни  и електронни уреди.

Александър  Григориевич е бил високо образован човек. Обичал театъра, музиката, литературата, четял в оригинал  Гьоте, Байрон. Владеел е три езика – английски, френски и немски, което му помогнало да представя достойно руската наука на международните конгреси и да общува с известните физици на Европа.

Александър Столетов чете лекции в Университета

Голямо място в живота на Александър Столетов освен науката е заемала педагогическата и обществената дейност. От 1866 година той преподава в Московския университет, на 28 години става професор. Лекциите на учения са били наситени с множество факти.  Пред голямата аудитория той цитирал  Аристотел, Декарт, Бейкън и други известни учени. А. Столетов е първият руски учен-физик, който е изнасял доклади на международни конгреси. През 1889 година е бил единодушно избран за вице-президент на Парижкия конгрес. Александър Столетов е бил председател на физическия отдел на Обществото на любителите на естествознанието, антропологията и етнографията. Квартирата му е била своего рода културен и научен център където са се събирали и изнасяли доклади учени и дейци на културата – Н. Е. Жуковски, П. Н. Лебедев, К. А. Тимирязев, давал е концерти С. И. Танеев.

Музикална вечер в квартирата на Александър Григориевич

Александър Столетов е бил безкомпромисен по отношение на конформистите, ласкателите и кариеристите. Близки са му били настроенията на студентите, болшинството от които са били разночинци, както и той самият. Неговите демократични възгледи се проявявали в резки реакции срещу безпринципността, в защита на тези, които са подложени на преследване, в съчувствие на студентското движение. По тази причина той е имал стълкновения с преподавателите и началството в Московския университет. Всичко това се е отразило на крехкото здраве на учения. През 1896 г. Александър Григориевич умира от белодробно възпаление.

Ученият нямал семейство, изцяло се е бил посветил на служба на науката. Любовта към музиката минава през целия му живот. Често след интензивна научна работа и лекции, в свободна минута, физикът сядал на пианото.

Той се познавал с композитора Чайковски. Писателите Чернишевски, Писарев и Добролюбов предизвиквали възхищение у физика. Александър Григориевич  изразявал красиво мислите си. Всички негови трудове, научни статии и речи били увлекателни по своето съдържание и стил.

Изследванията в областта на електричеството и магнетизма донесли световна слава на А. Г. Столетов. Създаването на динамото и електрическте двигатели се основава на магнитните свойства на открити от него вещества. И първият закон на фотоелектричния ефект показал как природата на светлината влияе на електричеството. На негова основа е създадена първата фотоклетка, която е в основата на създаването на съвременната телевизия.

Той е основател на физически кръжок в Университета и първата лаборатория по физика в Русия. Ученият имал рядката дарба да открива талант в други хора, помагал и подкрепял начинаещи студенти и млади учени. Александър Столетов е възпитал цяло поколение руски учени. Най-известните от тях са физикът П. Н. Лебедев, “бащата на руската авиация” Н. Е. Жуковски и др.

Александър Г. Столетов е бил член на много руски и чуждестранни научни общества. Градски улици и лунен кратер носят неговото име. Неговият паметник украсява сградата на Физическия факултет на Московския държавен университет „Ломоносов“.

Владимирският държавен университет гордо носи името на  двамата братя –  физика Александър Г. Столетов и генерал Николай Г. Столетов.

На първия етаж на главния корпус на Университета са поставени скулптурите на великия учен и на прославения генерал – дар от Администрацията и жителите на българското село Столетово, община Карлово, Пловдивска област. Автор на скулптурите на братя Столетови е Димитър Рашков, на който е присвоено  званието Почетен професор на Владимирския държавен университет.