15-ти събор на приятелите на Русия в България – официална част