Теологията официално се превърна в научна специалност в Русия

Висшата атестационна комисия при министерството на образованието и науката на Русия одобри новата научна специалност „теология“.

„Важна област от предметното поле на специалността „Теология“ е изучаването на историята и съвременното състояние на отношенията на религиозната организация към другите конфесионални учения и организации, както и към държавата и обществото“.

Сред теологичните области на изследването са посочени история на вероизповеданието, теория на културата, анализ на сакрални текстове, вероучение на религиозните традиции и религиозна апологетика, вътрешни правни норми на конфесията, методология на теологията и сравнително-теологични изследвания, учения за съотношението на вярата и разума и отношението към науката, осмисляне на проблемите на личността, актуалните проблеми на съвремието и историческия процес, изучаване на религиозния фактор в политиката, както и религиозните обреди и възпитание.

От руската православна църква по-рано поясниха, че в религиозното висше образование вече окончателно са се формирали две направления – духовно образование за подготовка на свещенослужители и светско религиозно образование.

Пример на православно светско висше учебно заведение са Православният Свети-Тихоновски хуманитарен университет и Руският православен университет. В редица светски ВУЗ-ове в Русия се появиха катедри по теология. През август руският президент Владимир Путин заяви, че въвеждането на катедра по теология в светските висши учебни заведения е прерогатива на самите ВУЗ-ове.

error: Съдържанието ни е авторско!