Международен форум “Руският език и руската култура – основа за взаимно разбиране и конструктивно сътрудничество”

Международен форум “Руският език и руската култура – основа за взаимно разбиране и конструктивно сътрудничество”

Публикувано от:

Руският център към Столична библиотека с финансовата подкрепа на Столична библиотека и Фонд “Русский мир” организира в гр. София в периода 28 юни – 02 юли Международен форум “Руският език и руската култура – основа за взаимно разбиране и конструктивно сътрудничество”. Информация за мероприятието: покана, програма, условия за участие и бланка на заявката може да намерите в приложените файлове.

Prigldshenie_2014

Programma_2014

Uslovia_bg

Zayavka