З А Я В К А  З А   У Ч А С Т И Е в Националния фестивал на руската поезия, песен и танци „Пусть всегда будет солнце”- първи – областен етап – гр………

З А Я В К А З А У Ч А С Т И Е в Националния фестивал на руската поезия, песен и танци „Пусть всегда будет солнце”- първи – областен етап – гр………

Публикувано от:

Име на състава /индивидуален участник

  1. Училище и наименование
  2. Център за работа с деца/ с младежта
  3. Народно читалище

 

Адрес: гр/с.             п.к.

 

Ръководител/и:

 

Телефони:

 

Е-mail:

 

Жанр:

поезия

песен

танци

мажоретен състав

фанфарен оркестър

духов ученически оркестър

 

Вид на формацията – / вокална група, танцова формация, оркестър, индивидуален изпълнител/

 

Ръководител/и на формацията:

 

Участници:

предучилищни групи/ ОДЗ- адрес/

ученици- I – IV клас

V – VIII клас

IX – XII клас

 

Подал заявката:

 

Длъжност:                        тел:

 

Дата: