Дмитрий Сергеевич Лихачов:„Скъпи български приятели, не забравяйте – вие сте една от най-древните сред съществуващите днес културни нации в Европа и в света"

Дмитрий Сергеевич Лихачов:„Скъпи български приятели, не забравяйте – вие сте една от най-древните сред съществуващите днес културни нации в Европа и в света"

Д. Лихачов: „Скъпи приятели, вие сте една от най-древните културни нации в Европа и в света”

Публикувано от:

Дмитрий Сергеевич Лихачов е изследовател на средновековната руска литература, изобразително изкуство, история и фолклор. Обект на негови проучвания са и византийската и славянска литература и изкуство. Изследванията му засягат и старобългарската литература и изкуство, в частност делото на Кирил и Методий, Търновската книжовна школа и нейното влияние върху руската литература, което той определя като „Второ южнославянско влияние“.

„Плътта на българската държава създаде Аспарух, нейния дух – Кирил и Методий. И чуждите завоеватели не можаха да победят тази държава на духа, защото в защита на българския народ в плътен строй стояха езикът, писмеността, литературата”, – ДС. Лихачов

През 1976 г. Д.С.Лихачов участва в конференцията „Търновската школа, ученици и последователи на Евтимий Търновски“ в България.

Участва и в международния симпозиум „Търновската художествена школа и славяно-византийското изкуство от XII-XV век“.

На I Международен конгрес на българистите Дмитрий Лихачов изнася доклад на тема „Държава на духа“. Държавният съвет на НРБ му присъжда международната премия „Евтимий Търновски“.

Проучванията му обхващат  византийската и славянска литература и изкуство, старобългарската литература и изкуство, делото на Кирил и Методий, Търновската книжовна школа и нейното влияние върху руската литература, което той определя като „Второ южнославянско влияние“.

Културата е решаващ фактор за преодоляването на най-страшните изпитания на историческата съдба:

“… в най-тягостните и кризисни епохи на българската история, българската писменост, и по-специално българската литература, се е връщала към първите си столетия – към Златния Век на българската писменост… Тъмницата, в която са превръщали България ту Византия, ту османските турци, никак не е могла да бъде със здрави стени за духовната култура на българския народ”, – Д. С. Лихачов

В продължение на тридесет години до края на живота си, Дмитрий Лихачов неуморно  отстоява  уникалното значение на българската култура:

„Скъпи български приятели, не забравяйте – вие сте една от най-древните сред съществуващите днес културни нации в Европа и в света.

Много неща са отминали, древният Рим и древна Гърция, Византия, но България е тук – късче от най-древната култура между всички европейски страни. Затова – пазете я! За да бъде българската култура не само късче от старината, но и първата частица на бъдещето. Духовното богатство на България, създавано с векове, трябва да пребъде. Такова е историческото предназначение на България и аз вярвам в него.“

Дмитрий Сергеевич Лихачов

Изтоюници:

Посланието на акад. Дмитрий Лихачов към българския народ –Българите – най-древната културна нация- http://vbox7.com/play:4ce87e867f&pos=vr

“Държавата на духа”- http://vbox7.com/play:c5ea6f04eb&pos=vr

Акад. Дмитрий Лихачов за старобългарската литература http://vbox7.com/play:5efd53a8ba&pos=vr

Калина Канева – Симетрия на времето