Срещи в Москва на Николай Малинов с Кочин, Климов, Бабурин, Мурадов и Примаков

През последната една седмица председателят на Национално Движение Русофили и ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ проведе в Москва редица срещи с руски политически и обществени дейци.

Началото на посещението му започна със среща с Изпълнителния директор на фонд „Русский мир“ Владимир Вячеславович Кочин. На нея двамата обсъдиха редица въпроси, свързани с двустранното сътрудничество, възможностите за съхранение и задълбочаване на културните, духовните и човешките контакти в условията на санкции.

След това заедно с Андрей Аркадиевич Климов – сенатор, заместник-председател на Комисията по външни работи на Съвета на федерацията, председател на Комисията на Съвета на федерацията за защита на държавния суверенитет и предотвратяване на намеса във вътрешните работи на РФ, член на Бюрото на Висшия съвет на партия „Единна Русия“, Николай Малинов обсъди въпросите, касаещи партийното сътрудничество между партиите „Русофили за възраждане на Отечеството“ и „Единая Россия“. Основни акценти в разговора бяха търсенето на дискусионни площадки и формати за задълбочаване на партийния диалог, Евразийското сътрудничество и задълбочаване на диалога с партии и движения, избягващи езика на омразата спрямо Русия.

По време на срещата Сергей Николаевич Бабурин, президент на Международния Славянски Съвет, председател на партия Руски общонароден съюз и президент на Международната славянска академия на науките, образованието, изкуствата и културата и Николай Малинов, в качеството му на заместник-президент на Международния Славянски Съвет, член на Международната Славянска Академия и член на редакционния съвет на списание „Славяни“, обсъдиха предстоящите дейности и събития в рамките на МСС и МСА, както и съдържанието на следващия брой на списание „Славяни“.

Друг акцент от пребиваването му в Москва беше срещата с Георгий Лвович Мурадов, заместник-председател на Съвета на министрите на Република Крим и Постоянен Представител на Република Крим при Президента на Руската федерация. Двамата обсъдиха възможностите за изграждане на връзки между населени места и градове от България и от Република Крим. Отделно внимание в беседата беше обърнато на спецификата на законодателството и на формите на взаимодействие на властта с различните етнически групи с цел запазване и развитие на националните, езиковите и етническите различия въз основа на примера на Република Крим. Специално внимание беше обърнато на дейността на Българската общост, живееща от векове на полуострова.

С ръководителя на Россътрудничество Евгений Александрович Примаков Николай Малинов обсъди въпроси, касаещи общото и различното между Руси, Българи и Сърби, къде и как в съвременната геополитическа обстановка страните и народите могат да си сътрудничат и помагат, както и кои общи цели са постижими и кои не са.

Пребиваването на Николай Малинов в Москва приключи с доста интересна беседа с Григорий Борисович Карасин, председател на Комисията на Съвета на Федерацията по Международни дела. Двамата обмениха мнения за преспективите, формите, възможните достижими цели и темповете на развитие в отношенията между руските и европейските обществени организации.