ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

Избрано на 19 септември 2020 година

Почетен председател:

Енчо Москов – Не е член на ИБ, но участва в неговите заседания със съвещателен глас –Чл. 23 (1) от Устава

Председател:

Николай Малинов

Първи заместник – председатели:

Иван Таков

Юлиян Гошев

Заместник – председатели:

Ваня Добрева

Владимир Чучуев

Милен Чакъров

Станислав Станилов

Явор Нотев

Главен секретар:

Кристина Иванова

Секретари:

Антон Мартинов

Георги Димов

Георги Мърков

Емил Миланов

Камен Иванов

Юрий Борисов

Яна Спасова

Членове:

Валентин Иванов

Георги Николов

Женя Илиева

Пенчо Зулчев

Тихомир Стойчев

Трифон Петров

error: Съдържанието ни е авторско!