XVI Церемония „Съотечественик на годината“ и XXIII Събор на руските съотечественици в България