XV международен конкурс за детска рисунка – Финален кръг

 

Приключи гласуването за Финалния кръг на Петнадесетия международен конкурс                                      „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“.

Окончилось голосование в Финальном кругу Пятнадцатого международного конкурса                               „ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ“

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №3.1.67

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК №3.1.67

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №3.1.69

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №3.1.69

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №4.1.55

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №4.1.55

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №1.2.1

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК №1.2.1

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №2.2.2

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №2.2.2

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №2.2.1

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №2.2.1

 ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №5.3.2

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК №5.3.2

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №1.3.1

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №1.3.1

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №2.3.18

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №2.3.18

 

 

error: Съдържанието ни е авторско!