XV международен конкурс за детска рисунка – I кръг