XV международен конкурс за детска рисунка – I кръг

XV международен конкурс за детска рисунка – I кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за I кръг на Петнадесетия международен конкурс „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“/

Окончилось голосование за I круг Пятнадцатого международного конкурса „ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ“

 

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 1.1.33  получила 8  гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.1.33 получил 8 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 1.1.26  получила 6 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.1.26  получил 6 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 1.1.5 и 1.1.11 получили по 5 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНКИ № 1.1.5 и 1.1.11 получили по 5  голосов

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 1.2.6 получила 69 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.2.6 получил 69 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 1.2.1 получила 28 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № № 1.2.1 получил 28 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 1.2.5 получила 18 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.2.5  получил 18 голосов

 ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 1.3.1 получила 34 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.3.1 получил 34 голоса

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 1.3.5 получила 26 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.3.5  получил 26 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 1.3.6 получила 13 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.3.6  получил 13 голосов