XIV международен конкурс за детска рисунка –финален кръг