dav

dav

XIII международен конкурс за детска рисунка – V кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за V кръг на Тринадесетия международен конкурс „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“. /Окончилось голосование за V круг Тринадцатого международного конкурса „ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ“

 

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 5.1.30 получила 84 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.1.30 получил 84 голосa

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 5.1.25 получила 45 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.1.25 получил 45 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 5.1.31 и 5.1.33 получили по 6 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНКИ № 5.1.31 и 5.1.33 получили по 6 голосов

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 5.2.3 получила 11 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.2.3 получил 11 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 5.2.4 получила 10 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.2.4 получил 10 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 5.2.5 получила 9 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.2.5 получил 9 голосов

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКИ № 5.3.13 и 5.3.14 получили по 87 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНКИ № 5.3.13 и 5.3.14 получили по 87 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 5.3.2 получила 36 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.3.2 получил 36 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 5.3.6 получила 32 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.3.6 получил 32 голоса