dav

dav

XIII международен конкурс за детска рисунка – III кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за III кръг на Тринадесетия международен конкурс „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“. /Окончилось голосование за III круг Тринадцатого международного конкурса „ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ“

 

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.63  получила  304 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.1.63  получил  304 голоса

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.86 получила 200 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.1.86 получил  200 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.1 получила 20 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.1.1 получил 20 голосов

 ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.8 получила 133 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.8 получил 133 голоса

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.11 получила 64 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.11 получил 64 голоса

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.14 получила 47 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.14 получил 47 голосов

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.5  получила 56 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.5 получил 56 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.13 получила 48 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.13 получил 48 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.4 получила 19 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.4 получил 19 голосов