XIII международен конкурс за детска рисунка – II кръг

Приключи гласуването за II кръг на Тринадесетия международен конкурс „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“. /Окончилось голосование за II круг Тринадцатого международного конкурса „ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ“

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.8 получила 115 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.1.8 получил 115 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.5 получила 22 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.1.5 получил 22 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.1 получила 15 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.1.1 получил 15 голосов

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.2 получила 11 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.2.2 получил 11 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.3 получила 6 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.2.3 получил 6 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.4 получила 2 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.2.4 получил 2 голоса

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.1 получила 15 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.3.1 получил 15 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКИ № 2.3.3 и 2.3.10 получили по 5 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНКИ № 2.3.3 и 2.3.10 получили по 5 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.7 получила 4 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.3.7 получил 4 голоса

error: Съдържанието ни е авторско!